Prof. Krystyna Radziszewska wyróżniona nagrodą Copernicus 2022

Prof. dr hab. Krystyna Radziszewska z Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Łódzkiego została uhonorowana Polsko-Niemiecką Nagrodę Naukową COPERNICUS 2022. Otrzymała ją wraz z prof. dr Saschą Feuchertem z Uniwersytetu w Gießen za wspólnie prowadzone badania nad Holokaustem. Nagroda jest przyznawana przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i niemiecką fundację badawczą DFG.

W tym roku jury nagrody postanowiło nagrodzić osiągnięcia prof. Radziszewskiej i prof. Feucherta w badaniach nad świadectwami literackimi z Litzmannstadt Ghetto w Łodzi, które przyczyniły się do rekonstrukcji obrazów życia codziennego i kultury żydowskiej w getcie. Jury doceniło pięciotomową publikację Kronika Getta opracowaną przy współudziale innych pracowników naukowych, jak również Encyklopedię Getta.

BŁĄD

W opinii jurorów, badania prof. Radziszewskiej i prof. Feucherta nad świadectwami literackimi z getta żydowskiego w Łodzi (Litzmannstadt Ghetto) – drugiego największego getta w Polsce pod niemiecką okupacją – znacząco przyczyniły się do rekonstrukcji obrazów życia codziennego i kultury żydowskiej w getcie. Jury szczególnie doceniło monumentalną, pięciotomową publikację „Kronika Getta” (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009) opracowaną przy współudziale innych pracowników naukowych, jak również „Encyklopedię Getta” (WUŁ, 2014). Było też pod wrażeniem przekładu wspólnych publikacji na trzy języki (niemiecki, polski i angielski), a także działań popularyzatorskich prowadzonych przez oboje literaturoznawców, które mają dalekosiężny wpływ na społeczeństwo.

Prof. Krystyna Radziszewska i prof. Sascha Feuchert pracują razem od końca lat 90. XX wieku. Z biegiem czasu zapoczątkowana przez nich współpraca rozwinęła się w rozbudowaną międzynarodową sieć badaczy z różnych dyscyplin. Na ich uniwersytetach (w Łodzi i Gießen) powstały cieszące się międzynarodową renomą ośrodki naukowe, które zajmują się studiami nad Holokaustem.

BŁĄD

Nagroda Copernicus przyznawana jest przez DFG i FNP od 2006 r. w cyklach dwuletnich. Może ją otrzymać para współpracujących ze sobą naukowców z Polski i z Niemiec. Nazwa nagrody pochodzi od nazwiska wielkiego astronoma, a jej celem jest promowanie osiągnięć badawczych, będących efektem ścisłej współpracy pomiędzy naukowcami polskimi i niemieckimi.

Więcej o tegorocznej edycji i laureatach nagrody Copernicus tutaj.

Centrum Promocji UŁ