Prof. Arkadiusz Morawiec głównym wykonawcą w projekcie NPRH

Prof. Arkadiusz Morawiec z Zakładu Literatury Polskiej XX i XXI wieku został jednym z trzech głównych wykonawców w grancie „Słownik polskiej literatury wojny i okupacji”, przyznanym w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, w module „Dziedzictwo Narodowe” (NPRH/DN/SP/0119/2023/12).

Kierownikiem grantu, który będzie realizowany w latach 2024–2029 na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, jest prof. Sławomir Buryła; trzecim głównym wykonawcą, obok prof. Morawca i prof. Buryły, będzie Agnieszka Dauksza z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W projekt zaangażowano blisko 80 uczonych, w tym literaturoznawców, kulturoznawców, historyków. Celem projektu jest synteza literackich reprezentacji fundamentalnego doświadczenia w historii Polski, wciąż znaczącego w świadomości zbiorowej, jakim była II wojna światowa i okupacja (okupacje).

Obejmuje on:

  • opis i interpretację dzieł poetyckich, prozatorskich, eseistycznych, dramatycznych dotyczących II wojny światowej i okupacji,
  • usystematyzowanie dotychczasowej wiedzy, ale też dokonanie weryfikacji istniejących ustaleń badawczych,
  • zrekonstruowanie różnych strategii i języków ekspresji doświadczenia wojennego i okupacyjnego,
  • zaproponowanie nowych interpretacji,
  • wzbogacenie istniejącego kanonu o wybitne dzieła zapomniane lub niedoceniane, wrowadzenie do obiegu nowych dzieł wartych analiz (a dotąd przeoczonych),
  • wskazanie na nowe ujęcia problemowe.
     

Planowana synteza, obszerne dwutomowe kompendium zawierać będzie ponad 120 artykułów słownikowych: odzwierciedli ono różnorodność i wielowymiarowość zarówno samego doświadczenia wojenno-okupacyjnego, jak i sposobów jego utrwalania w literaturze polskiej od roku 1939 do chwili obecnej.