Prezentacje multimedialne w wystąpieniach naukowych - teoria i praktyka

Kolorowe grafiki, proste diagramy, bogate wykresy i uporządkowane tabele – to zaledwie część elementów wizualnych, które najczęściej wykorzystywane są w prezentacjach multimedialnych. Dlaczego? Naukowcy z Wydziału Filologicznego odpowiadają na to pytanie w jednej z najnowszych publikacji pod redakcją naukową prof. Marioli Antczak z Katedry Informatologii i Bibliologii UŁ: „Prezentacje multimedialne w wystąpieniach naukowych”.

mariola antczak trzyma książkę

Każdy naukowiec – początkujący lub doświadczony – w swojej działalności badawczej stale zmaga się z wyzwaniem, jakim jest klarowne i rzeczowe komunikowanie wyników oraz nierzadko bardzo skomplikowanych analiz. Najbardziej efektywną formą przedstawiania badań w zróżnicowanym środowisku, jest prezentacja multimedialna, która pozwala słuchaczom łatwiej i szybciej zapamiętać wnioski naukowca.

Nikt nie jest doskonały od razu. Pewność siebie i umiejętności prezentacyjne przychodzą wraz z doświadczeniem.

- fragment artykułu autorstwa prof. Marioli Antczak, opublikowanego w 10. numerze Forum Akademickiego.

Publikacja zaproponowana przez naukowców Uniwersytetu Łódzkiego ma charakter nie tylko naukowy, ale i praktyczny. W książce „Prezentacje multimedialne w wystąpieniach naukowych” znajdują się rozdziały poświęcone m.in.: celo m konferencji naukowych, rodzajom i uczestnikom wystąpień naukowych, formom wygłaszanych prac naukowych czy konferencyjnemu dress-code’owi. Znajdzie się także kilka zagadnień związanych np. z planowaniem i realizacją prezentacji, radzeniem sobie z tremą, przeprowadzaniem prób wystąpień czy historią i rolą prezentacji w wystąpieniu naukowym.

Drobiazgowe i interesujące informacje na temat wystąpień publicznych oraz konferencji naukowych obejmują praktyczne wykorzystanie narzędzi charakterystycznych dla „dobrych” prezentacji multimedialnych – chwytających uwagę i ułatwiających słuchaczom zrozumienie przekazywanych przez naukowców treści.

Autorzy monografii w swoich artykułach nie tylko przedstawiają czytelnikom zebraną z rozproszonych źródeł wiedzę teoretyczną, ale również prezentują im przykładowe rozwiązania konkretnych, realnych problemów, które dotykają wielu, szczególnie młodych badaczy. Książka „Prezentacje multimedialne w wystąpieniach naukowych” dostępna jest pod postacią e-booka na stronie Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego.