Premie dla zespołów badawczych najaktywniej pozyskujących finansowanie ze źródeł zewnętrznych

Trzynaście zespołów badawczych otrzymało finansowanie w ramach konkursu „Premie za granty pozyskane ze środków zewnętrznych”.

Konkurs ma na celu wyróżnienie zespołów badawczych Uniwersytetu Łódzkiego najefektywniej pozyskujących projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych w dowolnej dyscyplinie nauki. To część wewnętrznych konkursów badawczych finansowanych ze zwiększonej o 2% subwencji dla Uczelni, które przystąpiły do programu Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza.

W gronie wyróżnionych znalazł się zespół kierowany przez prof. Dorotę Golańską z Katedry Badań Kulturowych UŁ (jego skład uzupełnia prof. Marta Woźniak-Bobińska z Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych) oraz zespół funkcjonujący na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ, w którego składzie znalazła się dr Anna Wendorff z Katedry Filologii Hiszpańskiej UŁ.

Serdecznie gratulujemy!