Polskie Towarzystwo Rehabilitacji Głosu rozpoczyna swoją działalność

9 lutego powołane zostało Polskie Towarzystwo Rehabilitacji Głosu, którego siedziba mieści się na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Nadrzędnym celem Towarzystwa jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych, poziomu naukowego oraz autorytetu w społeczeństwie wobec specjalistów rehabilitacji zaburzeń głosu, logopedów, neurologopedów i innych specjalistów, których doświadczenie zawodowe jest związane z terapią głosu.

– Pragniemy propagować najnowszą wiedzę logopedyczną i medyczną, opartą na badaniach naukowych, dotyczącą diagnozy i terapii zaburzeń głosu. Chcemy krzewić zasady etyki zawodowej oraz czuwać nad ich przestrzeganiem, chronić interesy oraz prawa specjalistów rehabilitacji zaburzeń głosu i osób zajmujących się pacjentami z zaburzeniami głosu – wylicza dr Mateusz Szurek, Prezes Zarządu Głównego PTRG. Członkowie organizacji zamierzają także prowadzić badania naukowe i utrzymywać kontakty z instytucjami oraz osobami prawnymi zainteresowanymi tą problematyką.

Do Towarzystwa mogą dołączyć osoby z wykształceniem wyższym, które ukończyły studia (stacjonarne/podyplomowe) z zakresu rehabilitacji zaburzeń głosu, emisji głosu, logopedii, innych specjalności logopedycznych, a także lekarzy, fizjoterapeutów, osteopatów, których specjalizacja bądź doświadczenie zawodowe jest związane z przedmiotem działalności PTRG.

Zarząd zaprasza także studentki i studentów kierunków logopedycznych (którzy zaliczyli co najmniej pierwszy rok studiów) oraz wszystkie osoby pracujące na rzecz osób z zaburzeniami głosu.

Więcej informacji na stronie www.ptrg.pl.