Podręcznik akademicki dla uczących się języka rosyjskiego – nowa pozycja opracowana przez rusycystów z UŁ

Zespół Dydaktyków z Instytutu Rusycystyki UŁ opracował podręcznik akademicki dla uczących się języka rosyjskiego na poziomie A2–B1.

 

Podręcznik Легко и просто (Legko i prosto) to nowoczesne wydanie spełniające najnowsze kryteria glottodydaktyczne i obejmujące wszystkie kompetencje językowe: słuchanie, czytanie, mówienie, pisanie. Podręcznik skierowany jest przede wszystkim do studentów kierunków filologicznych i neofilologicznych. Podręcznik został zrecenzowany przez dwóch pracowników naukowo-dydaktycznych: z Polski (Uniwersytet Warszawski) i Federacji Rosyjskiej (Uniwersytet w Saratowie), otrzymując wysoką ocenę merytoryczną, metodyczną i językową. Легко и просто jest to pierwsze tego typu wydanie podręcznikowe Wydawnictwa UŁ opublikowane w kolorze na wysokiej jakości papierze (z bogatą kolorystyką, ilustracjami oraz nagraniami audio).

Podręcznik składa się z trzech części, odpowiadających trzem blokom tematycznym (każda część zawiera 5 podrozdziałów). Opracowane na potrzeby podręcznika teksty są różnorodne pod względem stylistycznym i merytorycznym. Wszystkie segmenty tematyczne podręcznika uwzględniają główną linię metodyczną zawierającą materiały tekstowe, zadania do tekstów, zadania oparte na audio materiałach, bloki reguł i zadań gramatycznych, a także zadania typu komunikatywnego nastawione na budowanie własnego tekstu (konstruowanie wypowiedzi) w formie dialogu lub monologu. Każdy podrozdział zawiera podsumowanie gramatyczne i zadania translacyjne. Na końcu podręcznika umieszczono materiały audio (do samodzielnego ściągnięcia z serwera), mające na celu ćwiczenie umiejętności rozumienia ze słuchu i rozwijanie receptywnych kompetencji językowych. W tym celu w studiu tv Wydziału Filologicznego nagrano ponad 30 tekstów z udziałem pracowników i studentów Rusycystyki UŁ.