Pierwsze posiedzenie w nowym roku akademickim za nami

4 października miało miejsce pierwsze w roku akademickim 2017/18 spotkanie Rady Biznesu i Pracodawców Wydziału Filologicznego UŁ.

Podczas posiedzenia przedstawiciele firm skupionych w Radzie rozmawiali z pracownikami naszego Wydziału na czele z prodziekanem ds. współpracy międzynarodowej i z otoczeniem społeczno-gospodarczym prof. Arturem Gałkowskim i dr Agnieszką Stawikowską-Marcinkowską (pełnomocnikiem dziekana ds. współpracy z biznesem i pracodawcami) o możliwościach dalszych partnerskich działań. Dyskusja dotyczyła m.in. rozszerzenia oferty płatnych praktyk dla naszych studentów, powstania dodatkowych kursów umożliwiających wykształcenie umiejętności cenionych przez pracodawców oraz organizacji wydziałowych wydarzeń z udziałem przedstawicieli szeroko rozumianego biznesu. W trakcie spotkania odbyła się również prezentacja firmy Magellan, która w niedługim czasie prawdopodobnie dołączy do grona firm będących członkami Rady Biznesu i Pracodawców.

Mamy nadzieję, że efekty planowanych wspólnych inicjatyw już wkrótce staną się zauważalne dla naszych studentów i absolwentów.