Pierwsze posiedzenie w nowym roku akademickim

Za nami pierwsze w nowym roku akademickim posiedzenie Rady Biznesu i Pracodawców Wydziału Filologicznego UŁ.

17 października w auli Rady Wydziału gościliśmy przedstawicieli kilkunastu firm członkowskich. W spotkaniu wzięli udział również kierunkowi pełnomocnicy ds. promocji oraz opiekunowie praktyk.

Posiedzenie rozpoczęło się od wręczenia certyfikatów partnera Wydziału Filologicznego UŁ dla firmy Germanicus (nowy członek Rady Biznesu) oraz British Centre, które współpracuje z naszym Wydziałem już od kilku lat.

Podczas spotkania obecni na auli wysłuchali 2 ciekawych prezentacji, w trakcie których przedstawiciele firm Arcus Link oraz Germanicus (nowy członek Rady Biznesu) przybliżyli zgromadzonym swoją działalność oraz opowiedzieli o możliwościach współpracy. Dalsza część posiedzenia upłynęła pod znakiem dyskusji nt. realizowanego w semestrze letnim modułu „Komunikacja w biznesie”. Dr Agnieszka Stawikowska-Marcinkowska przedstawiła ocenę przeprowadzonych zajęć z perspektywy studentów biorących w nich udział, z kolei przedstawiciele firm wypowiedzieli się na temat własnych odczuć dotyczących modułu. Wierzymy, że ta wymiana opinii przyniesie pozytywne skutki w przyszłości i pozwoli dostosować zajęcia do oczekiwań studentów oraz prowadzących, którzy reprezentują firmy członkowskie.

Spotkanie Rady Biznesu nie było jedynym wydarzeniem odbywającym się w tym dniu na Wydziale i powiązanym z pracodawcami.  Na poziomie 3. w strefie relaksu koło dziekanatu można było porozmawiać z przedstawicielami firmy CERI International, którzy otworzyli nową przestrzeń w naszym budynku i przekazali ją już oficjalnie do dyspozycji studentów.