Oferta stażu w Zespole ds. Projektów

Informujemy, iż Zespół ds. Projektów działający w ramach Centrum Rozwoju Wydziału Filologicznego UŁ przyjmie na staż studenta/studentkę. Oferujemy uzyskanie nowych umiejętności i kwalifikacji m.in. kształtowanie kontaktów zawodowych i międzyludzkich, wdrażanie w organizację obowiązków zawodowych, możliwość samodzielnego dokształcania się.

Do zadań stażysty będzie należało:

  1. Wsparcie zespołu w bieżących projektach
  2. Bieżąca współpraca z innymi jednostkami uniwersyteckimi m.in. Centrum Nauki UŁ, dziekanatem, rektoratem itp. oraz współpraca z osobami i instytucjami spoza UŁ
  3. Pisanie i odpowiadanie na maile
  4. Uczestniczenie w bieżącej aktywności biura

Od stażysty oczekujemy umiejętności obsługi komputera, znajomości języka angielskiego oraz tzw. umiejętności miękkich: otwartości, komunikatywności, umiejętności organizacji pracy, umiejętności pracy w zespole, sumienności i terminowości, umiejętności pracy pod presją czasu, inicjatywy i samodzielności w działaniu.

Staż jest finansowany z projektu Student’s Power i jest nadzorowany przez Biuro Karier UŁ. Stażyście przysługuje wynagrodzenie za odbyty staż. Więcej informacji na stronie Biura Karier UŁ.

Zachęcamy do współpracy!