Odszedł prof. dr hab. Wojciech Chlebda

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci wybitnego polskiego językoznawcy, rusycysty, byłego dyrektora Instytutu Slawistyki Uniwersytetu Opolskiego Pana Prof. dr hab. Wojciecha Chlebdy.

Pan Profesor był członkiem Komisji Frazeologicznej i Komisji Etnolingwistycznej Międzynarodowego Komitetu Slawistów, Komitetu Językoznawstwa PAN, Prezydium Komitetu Słowianoznawstwa PAN, Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, członkiem korespondenta Polskiej Akademii Umiejętności i Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN, wiceprzewodniczącym Rady Naukowej konwersatorium EUROJOS przy Instytucie Slawistyki PAN, członkiem rad i kolegiów redakcyjnych m.in. „Rocznika Slawistycznego”, „Slavii Orientalis”, „Etnolingwistyki”.

Prof. dr hab. Wojciech Chlebda był dla wielu z nas mentorem, wspaniałym kolegą, a przede wszystkim życzliwym i dobrym Człowiekiem.

Wyrazy współczucia dla Bliskich i Współpracowników Pana Profesora składa Dyrekcja i Pracownicy Instytutu Rusycystyki UŁ