Uroczyste odnowienie doktoratów na UŁ

W poniedziałek, 22 marca, w Pałacu Biedermanna odbyło się uroczyste odnowienie doktoratów prof. Hanny Tadeusiewicz oraz prof. Marka Okólskiego. W ten sposób doceniono osiągnięcia naukowe dwojga wybitnych badaczy, którzy przed pięćdziesięciu laty swoje rozprawy doktorskie obronili na Uniwersytecie Łódzkim. Poniżej przedstawiamy sylwetki wspomnianych badaczy.

 

Prof. Hanna Tadeusiewicz jest naukowo związana z Wydziałem Filologicznym UŁ, na którym ukończyła studia magisterskie i obroniła rozprawę doktorską pt. Czasopisma warszawskie z lat 1825-1830 jako obraz życia literackiego stolicy przed powstaniem listopadowym. W 1984 r. objęła stanowisko docenta w Katedrze Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŁ. Pod kierownictwem prof. Tadeusiewicz Katedra reaktywowała swoją bibliotekę oraz zwiększyła liczbę pracowników, z których liczna część awansowała.

51063668996_cb38de87a0_k

fot. M. Andrzejewski, CP UŁ

Była redaktorką Słownika pracowników książki polskiej oraz cenionego periodyku naukowego "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum". Za swoje zasługi dla nauki polskiej otrzymała Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (1971 i 1973), Złoty Krzyż Zasługi (1987), Medal Komisji Edukacji Narodowej (1996) oraz Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2009).

Prof. Marek Okólski w 1970 r. obronił na UŁ rozprawę doktorską Ekonomiczno-społeczne determinanty polityki ludnościowej. Jest uznawany za jednego z najwybitniejszych uczniów nestora polskiej demografii, prof. Edwarda Rosseta. Przez większość swojego życia naukowego był związany z Uniwersytetem Warszawskim, gdzie kierował Katedrą Demografii oraz międzykatedralnym zespołem The Polish Policy Research Group. Założył i przez blisko 25 lat prowadził Ośrodek Badań nad Migracjami.

51062938733_56e097c16a_kfot. M. Andrzejewski, CP UŁ

Swoją ekspercką wiedzą dzielił się na forach Komisji Europejskiej, Rady Europy, OECD, Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji, Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ, Międzynarodowej Organizacji Pracy oraz Banku Światowego. Przez wiele lat pełnił funkcję redaktora naczelnego "Studiów Demograficznych" oraz "Oeconomica Polona".

Fotorelacja


Uniwersytet Łódzki to jedna z największych polskich uczelni. Misją UŁ jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki, nauk społecznych, przyrodniczych, ścisłych, nawet medycznych. UŁ współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat - wciąż rośnie liczba uczących się tutaj studentów z zagranicy, a polscy studenci, dzięki programom wymiany, poznają Europę, Azję, wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.

Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/

Tekst źródłowy: Biuro Rektora UŁ

Redakcja: Centrum Promocji UŁ