Odeszła prof. Anna Krupska-Perek

Z ogromnym smutkiem zawiadamiamy, że 29.10.2021 roku zmarła

dr hab. prof. UŁ Anna Krupska-Perek

językoznawca, dialektolog, emerytowany pracownik Katedry Dialektologii Polskiej
(obecnie Zakład Dialektologii Polskiej i Logopedii w Instytucie Filologii Polskiej i Logopedii).

Pogrzeb odbył się 5 listopada na cmentarzu na Dołach w Łodzi.

Pracownicy Zakładu Dialektologii Polskiej i Logopedii w Instytucie Filologii Polskiej i Logopedii