Obrady Okrągłego Stołu z udziałem studentów rusycystyki

14 maja na platformie Microsoft Teams odbyło się pierwsze cykliczne spotkanie studentów-rusycystów czterech uniwersytetów pod nazwą Obrady Okrągłego Stołu, w którym uczestniczyli studenci Uniwersytetu Łódzkiego zrzeszeni w Kulturologicznym Kole Naukowym Młodych Rusycystów. Aktywny udział w Obradach wzięli także studenci Uniwersytetu Wrocławskiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Przewodni tematem Obrad była Rosja w literaturze, kulturze i obrzędach («Россия в литературе, культуре и обрядах»).

Podczas Obrad studenci zaprezentowali bardzo ciekawe tematy, ważne z punktu widzenia aktualnych badań. Najliczniej reprezentowany Uniwersytet Łódzki wystąpił z projektem-prezentacją na temat: Политические настроения в музыке СССР и современной России, którą referowali studenci: Kacper Chałagus, Hubert Jakóbik, Paulina Kawęczyńska, Jolanta Kluzowska, Oliwia Łubowska, Szymon Matuszewski oraz Michał Wiktorowicz.

Obrady Okrągłego Stołu stanowiły okazję do poznania rówieśników z innych uczelni, życzliwej wymiany myśli oraz ożywionej dyskusji, która zwieńczyła każde wystąpienie, niezależnie od ograniczonych możliwości kontaktu. I chociaż kilkugodzinna sesja pozostawiła u prelegentów niedosyt, zarówno uczestnicy, jak i organizatorzy zostali usatysfakcjonowani i przekonani o słuszności idei, mając nadzieję na jak najszybsze kolejne spotkanie w ramach Obrad Okrągłego Stołu.

Obrady Okrągłego Stołu Studentów Rusycystów czterech Uniwersytetów są rozszerzeniem projektu Obrady Okrągłego Stołu Dydaktyków Rusycystów czterech Uniwersytetów.

 

Organizatorzy projektu:
dr Z. Kuca (Uniwersytet Łódzki), zoja.kuca@uni.lodz.pl
dr K. Martyniuk(Uniwersytet Wrocławski), katarzyna.martyniuk@uwr.edu.pl 
dr K. Kordas-Shaginyan (Uniwersytet Wrocławski), katarzyna.kordas@uwr.edu.pl 
dr M. Wideł-Ignaszczak (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła), malgorzata.widel-ignaszczak@kul.pl 
dr J. Deczewska (Uniwersytet Warszawski), justynadeczewska@uw.edu.pl