O przemyśle filmu animowanego i efektów specjalnych. Za nami branżowa konferencja filmoznawców

19 maja na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się konferencja „Kształcenie kadr w przemyśle filmu animowanego i efektów specjalnych”. Wzięli w niej udział uczeni oraz praktycy z branży filmu animowanego i efektów specjalnych, w tym przedstawiciele najważniejszych polskich studiów animacji oraz reprezentanci stowarzyszeń branżowych i szkół artystycznych.

Podczas konferencji dyskutowano o wyzwaniach stojących przed tym sektorem produkcji filmowej, który rozwija się intensywnie, oferując coraz więcej możliwości zatrudnienia.

W trakcie wydarzenia po raz pierwszy zaprezentowano Krajową strategię rozwoju szkolnictwa branżowego dla przemysłów animacji filmowej i efektów specjalnych na lata 2023-2030. Została ona przygotowana przez łódzką firmę MOMAKIN, Stowarzyszenie Producentów Polskiej Animacji, Trollfilm AS oraz zespół badaczy z Instytutu Kultury Współczesnej UŁ w składzie: dr hab. prof. UŁ Piotr Sitarski, dr Michał Pabiś-Orzeszyna, mgr Patrycja Chuszcz, mgr Oliwia Nadarzycka, lic. Patryk Drzewiecki oraz lic. Jakub Zawodniak.

Uczestnicy konferencji
Zespół z UŁ zaprojektował badania potrzeb producentów, pracowników oraz osób, które dopiero zaczynają pracę w branży filmu animowanego i efektów specjalnych; badacze z UŁ prowadzili też wywiady badawcze i brali udział w opracowaniu strategii.


Projekt „Opracowanie krajowej strategii rozwoju szkolnictwa branżowego dla przemysłów animacji filmowej i efektów specjalnych na lata 2023-203" jest dofinansowany w ramach Programu Edukacja Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014 – 2021 (II nabór, komponent III). Operatorem jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Tekst: prof. Piotr Sitarski (Instytut Kultury Współczesnej UŁ)
Zdjęcia: Bartosz Burski (Wydział Filologiczny UŁ
)