Nowy numer czasopisma naukowego „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica”

Polecamy nowy numer czasopisma naukowego „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” Tom 55 Nr 4 (2019). Tytuł zeszytu: „From literary archives of the 19th and 20th century”.

Pierwszą część tomu stanowią artykuły dotyczące roli archiwaliów w badaniach historycznoliterackich. Autorzy artykułów opisują archiwa pozostawione przez pisarzy, zbiory wydawnictw oraz dokumenty urzędowe, w tym materiały Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Warszawie.

W kolejnej części zebrano teksty poświęcone narracjom o wolności w literaturze. Szczególną uwagę zwracają artykuły Arkadiusza Morawca dotyczące obecności w literaturze polskiej tematu i motywu Miejsca Odosobnienia w Berezie Kartuskiej. Zaprezentowano w nich najważniejsze fakty odnoszące się do tej instytucji, kontrowersje związane z jej nazwą (uznawaną za eufemizm) oraz podobieństwem do innych miejsc represji, takich jak rosyjska katorga, komunistyczny Sołowiecki Obóz Specjalnego Przeznaczenia czy nazistowski obóz koncentracyjnych Dachau. Zrelacjonowano spory, jakie toczyły się wokół Miejsca Odosobnienia w okresie jego funkcjonowania (1934–1939), w których uczestniczyli także pisarze. Omówiono kształtowanie wizerunku tego obozu koncentracyjnego od chwili zaprzestania jego działalności (w 1939 roku), dyktowane w zasadniczej mierze przez ideologię oraz politykę, w tym politykę pamięci. Tom zamyka tekst Annamarii Cascetty poświęcony spektaklom La Merda Cristiana Ceresoli, oraz Nachlass Stephena Kaegi.

Redaktor naczelna: prof. Marzena Woźniak-Łabieniec

Zapraszamy do lektury!

Źródło: Wydzawnictwo UŁ