Nowy kierunek studiów na Filologu

Uniwersytet Łódzki, podążając za pojawiającymi się aktualnymi trendami na rynku pracy, stawia na rozwój i udoskonalenia. Obserwujemy zmieniające się tendencje i potrzeby studentów. Na otwieranym właśnie kierunku studiów podyplomowych przy Zakładzie Dialektologii Polskiej i Logopedii na Wydziale Filologicznym UŁ - rehabilitacja zaburzeń głosu - słuchacze będą uczyć się m.in. o pracy nad poprawną emisją głosu, zwiększeniu komfortu mówienia i terapii osób z chorobami krtani czy zaburzeniami artykulacji. Rekrutacja trwa do 20 marca.

 

Program kierunku zakłada 280 godzin zajęć rozłożonych na dwa semestry. W planie dominować będą przedmioty o charakterze warsztatowym - wszystko po to, by wyposażyć studentów w kompetencje potrzebne do bezpośredniej pracy z pacjentami.

- Słuchacze w toku studiów poszerzą swoją wiedzę między innymi z zakresu anatomii i fizjologii narządu głosu, farmakologii i farmakoterapii czy psychologii - mówi prof. Renata Marciniak-Firadza, kierownik studiów. - Zapoznają się także z różnymi metodami rehabilitacji zaburzeń głosu, między innymi z metodą logopedii artystycznej, metodą akcentów czy z muzykoterapią.

Plan zajęć uwzględnia również 40 godzin praktyk obowiązkowych do zrealizowania w drugim semestrze.

- Środowisko otolaryngologów i foniatrów podkreśla, że lawinowo rośnie liczba zaburzeń głosu o podłożu czynnościowym - twierdzi prof. Renata Marciniak-Firadza. - Pokazuje to, że na rynku pracy istnieje potrzeba kształcenia specjalistów w zakresie rehabilitacji zaburzeń głosu.

Absolwenci studiów podyplomowych będą mogli znaleźć zatrudnienie w placówkach oświatowych (szkoły, poradnie psychologiczno-pedagogiczne), medycznych (szpitale, poradnie zdrowia, sanatoria), miejscach zatrudniających osoby pracujące głosem (radio, telewizja, teatr), a także w prywatnych gabinetach terapeutycznych.

Rekrutacja na kierunek rehabilitacja zaburzeń głosu trwa od 1 lutego do 20 marca. Wymagania dla kandydatów dostępne są na stronie bit.ly/rehabilitacjaglosu.


Tekst źródłowy: Wydział Filologiczny UŁ

Redakcja: Centrum Promocji UŁ