Nowy grant w Katedrze Filologii Słowiańskiej UŁ

Pracownicy Katedry Filologii Słowiańskiej UŁ odnieśli kolejny sukces w pozyskiwaniu środków na badania naukowe.

Wśród 8 projektów, zakwalifikowanych do finansowania przez MEiN w 11. edycji Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (moduł: Uniwersalia 2.2), znalazł się grant pt. Między Serbią, Austrią, Polską a Rosją. Pamiętniki Symeona Piščevicia (1731-1797) – przekład na język polski i opracowanie naukowe unikatowego zabytku memuarystyki słowiańskiej z XVIII w. Projekt będzie realizowany przez zespół kierowany przez dr. Piotra Kręzla, literaturoznawcę (serbistę i bohemistę) i historyka z Katedry Filologii Słowiańskiej UŁ.

dr Piotr Kręzel
Celem projektu jest przygotowanie polskojęzycznego przekładu i krytycznego opracowania naukowego Pamiętników Symeona Piščevicia (1731–1797) – serbskiego żołnierza służącego początkowo w wojsku austriackim, a następnie w armii rosyjskiej. Są one najstarszym nowożytnym utworem memuarystycznym w literaturze serbskiej, a także praktycznie nieznanym na gruncie polskiej humanistyki źródłem do dziejów Polski w XVIII w.

W skład zespołu projektowego wchodzi również mgr Sanja Miletić z Katedry Filologii Słowiańskiej UŁ, jako wykonawca odpowiedzialny za kwestie tłumaczeniowe.

Serdecznie gratulujemy!