Nazwy własne jako zasób języka i kultury - młodzi onomaści spotkali się w Łodzi

19 maja br. w gmachu Wydziału Filologicznego UŁ odbyło się Ogólnopolskie Sympozjum Młodych Onomastów zorganizowane przez Studenckie Koło Naukowe ItaliAMO oraz Zakład Italianistyki Uniwersytetu Łódzkiego.

zdjęcie przedstawia osoby siedzące w sali i stojącego wykładowcę, dr. hab. prof. UŁ Artura Gałkowskiego

Swoje referaty przedstawiło 22 prelegentów reprezentujących 10 jednostek naukowych, takich jak: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu czy Uniwersytet Łódzki. Wystąpienia prezentowały efekty badań nad nazwami własnymi występującymi w różnych językach, np. polskim, angielskim, koreańskim, łacińskim, w językach skandynawskich oraz innych słowiańskich.

Wydarzenie uświetniło wystąpienie plenarne dr. hab. prof. UŁ Artura Gałkowskiego pt. „Meandry terminologii onomastycznej”. Ogólnopolskie Sympozjum Młodych Onomastów było okazją do poszerzenia nowych perspektyw badawczych i krzewienia dyskursu onomastycznego wśród młodych naukowców i adeptów językoznawstwa. 

zdjęcie przedstawia dwie osoby w sali dydaktycznej wygłaszające przemówienie na tle prezentacji multimedialnej

zdjęcie przedstawia publiczność siedzącą w ławkach

Tekst: Zuzanna Kolbus (sekretarz Sympozjum, przewodnicząca SKN ItaliAMO)
Zdjęcia: Eryk Woźniak (Wydział Filologiczny UŁ)