Naukowczyni UŁ bada giełkot wśród pracowników Dyspozytorni Medycznej w Łodzi

Dr Monika Kaźmierczak z Zakładu Dialektologii Polskiej i Logopedii Uniwersytetu Łódzkiego rozpoczyna kolejny etap projektu pt. „Prognozowanie giełkotu” – bada przedstawicieli zawodów, w których jakość oraz skuteczność komunikacji ustnej są kluczowe dla efektywności pracy zawodowej. Badaczka z UŁ zainicjowała właśnie współpracę z Marzeną Wochną, dyrektor Wydziału Zdrowia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, oraz kierownictwem Dyspozytorni Medycznej w Łodzi.

To zaskakujące, ale też bardzo miłe, że naukowczyni z Uniwersytetu Łódzkiego zainteresowała się właśnie naszą grupą zawodową. Na co dzień jesteśmy głosem w słuchawce po wybraniu numeru 999, teraz mamy możliwość opowiedzieć trochę więcej o wyzwaniach naszej pracy i posłuchać, co powie nam logopeda. Już pierwsze spotkania z panią Moniką zapowiadają ciekawą współpracę 

– mówi Agnieszka Hryniewicz, zastępca kierownika łódzkiej Dyspozytorni Medycznej. 

Dlaczego badania akurat wśród dyspozytorów medycznych? 

Pomysł na rozpoczęcie kolejnego etapu badań od pracowników łódzkiej Dyspozytorni Medycznej nie jest przypadkowy. Po pandemii doskonale wiemy, że to grupa bohaterów codzienności, którzy ratują ludzkie zdrowie oraz życie, nawiązując ustny kontakt oraz może krótką, lecz niezwykle znaczącą relację ze zgłaszającymi. Moje zawodowe zainteresowanie pracą dyspozytorów medycznych łączy się też z osobistą wdzięcznością za ich codzienny trud  

– wyjaśnia dr Monika Kaźmierczak.  

Już po pierwszych roboczych spotkaniach z Justyną Widerską (kierownik Dyspozytorni Medycznej w Łodzi), Agnieszką Hryniewicz (zastępca kierownika) i Martyną Kaźmierczak (psycholog w Dyspozytorni Medycznej) oraz kilkorgiem dyspozytorów naukowczyni UŁ jest pewna, że to będzie wyjątkowe doświadczenie zawodowe, ale też przyjemność spotykania niezwykłych ludzi. Wnioski z tych badań będą z pewnością bardzo wartościowe dla dr Kaźmierczak, ale także dla pracowników Dyspozytorni. 

Zaburzenie mowy, jakim jest giełkot, cechuje zbyt szybkie i/lub nieregularne tempo wypowiedzi. U osoby z giełkotem może występować nasilenie tzw. „zwykłych” niepłynności, nieprawidłowe stosowanie pauz, akcentów wyrazowych i zdaniowych czy zaburzenia (ko)artykulacji, kiedy sylaby albo głoski są pomijane lub „wpadają na siebie”. Do cech giełkotu zalicza się także chaotyczny sposób formułowania myśli. Mowa bezładna jest nie do końca zbadana, a przede wszystkim mało znana poza grupą specjalistów. 

Dr Monika Kaźmierczak z Zakładu Dialektologii Polskiej i Logopedii UŁ to znana nie tylko w Polsce badaczka i popularyzatorka wiedzy o giełkocie. W zeszłym roku ze swoim zespołem prowadziła badania wśród studentów - ich wyniki doceniło i uhonorowało główną nagrodą międzynarodowe jury konkursu Best Student Paper Award podczas 3rd World Conference on Cluttering

Redakcja: Centrum Komunikacji i PR UŁ 
Zdjęcia: arch. dr Moniki Kaźmierczak