Naukowcy Uniwersytetu Łódzkiego rzecznikami dyscyplinarnymi MEiN

Czworo pracowników naukowych Uniwersytetu Łódzkiego, których kandydatury zostały zgłoszone przez uczelnię, znalazło się w gronie rzeczników dyscyplinarnych powołanych przez Ministra Edukacji i Nauki na lata 2023-2026. Są to: prof. dr hab. Sylwia Wojtczak i prof. Grzegorz Leszczyński (oboje z Wydziału Prawa i Administracji) oraz prof. dr hab. Katarzyna Lisowska (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska) i dr hab. Piotr Sitarski (Wydział Filologiczny).

Rzecznicy powołani przez Ministra Edukacji i nauki prowadzą postępowania wyjaśniające, jeżeli przewinienie zarzucane jest rektorowi, przewodniczącemu uczelnianej komisji dyscyplinarnej, przewodniczącemu i członkom Komisji Dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także przewodniczącemu i członkom komisji dyscyplinarnej powołanej przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego. 

Prof. dr hab. Sylwia Wojtczak jest kierownikiem Katedry Polityki Prawa na WPiA UŁ. Prof. Grzegorz Leszczyński jest pracownikiem Katedry Teorii i Filozofii Prawa WPiA UŁ. Zostali powołani w dziedzinie nauk społecznych, w zakresie nauk prawnych. 

Prof. dr hab. Katarzyna Lisowska jest dyrektorem Instytutu Mikrobiologii, Biotechnologii i Immunologii na WBiOŚ UŁ. Dr hab. Piotr Sitarski (WF) jest kierownikem Katedry Filmu i Mediów Audiowizualnych na WF UŁ. Do grona rzeczników weszli jako reprezentanci pozostałych dziedzin nauki i sztuki. 

Pełna lista nowo powołanych rzeczników MEiN na lata 2023-26

Materiał: Ministerstwo Edukacji i Nauki 

Redakcja: Centrum Komunikacji i PR UŁ