Najlepsze prace z UŁ związane z woj. łódzkim w 2021

Marszałek Województwa Łódzkiego przyznał nagrody w XXII edycji konkursu na najlepsze rozprawy i prace tematycznie związane z Łódzkiem. Wśród autorów 23 wyróżnionych tekstów znaleźli się studenci i naukowcy UŁ.

Nagrodzone prace promują województwo, a wyniki badań przeprowadzonych przez autorów są użyteczne dla rozwoju społecznego, gospodarczego i kulturalnego regionu. 

W kategorii rozpraw doktorskich laureatami z UŁ zostali: 

- dr n. hum. Katarzyna Schatt-Babińska z Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego za pracę „Zabytki nieruchome w rękach prywatnych – historia, zagadnienia ochrony i konserwacji na przykładach obiektów wpisanych do rejestru zabytków w Łodzi”  

- dr Weronika Gonciarz z Katedry Immunologii i Biologii Infekcyjnej Instytutu Mikrobiologii, Biotechnologii i Immunologii Uniwersytetu Łódzkiego za pracę „Patogeneza zakażeń Helicobacter pylori na modelu kawii domowych i modelach komórkowych in vitro”  

- dr Kamil Durka z Katedry Biofizyki Medycznej Instytutu Biofizyki Uniwersytetu Łódzkiego za pracę „Cytotoksyczność liposomalnych taksanów funkcjonalizowanych peptydem gH625 wobec ludzkich komórek śródbłonka mikrowaskularnego”  

Laureaci z UŁ w kategorii prac dyplomowych magisterskich: 

- mgr Małgorzata Lisiecka-Muniak z Katedry Filologii Romańskiej Uniwersytetu Łódzkiego za pracę „Roma e Łódź. Due cinecittà nella Rete delle Città Creative dell'Unesco”. („Rzym i Łódź. Dwa miasta filmu w Sieci Miast Kreatywnych Unesco”)  

- mgr Katarzyna Konicka z Instytutu Filologii Polskiej i Logopedii Uniwersytetu Łódzkiego za pracę „Pamięć prywatna i pamięć kolektywna w wybranych memuarach z czasów powstania styczniowego w Łódzkiem”  

- mgr Angelika Ostasiewicz z Katedry Strategii i Zarządzania Wartością Przedsiębiorstwa Uniwersytetu Łódzkiego za pracę „Wpływ udziału w Programie Startup Spark na efektywność rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw”  

- mgr inż. Kamil Miszczak z Katedry Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii Uniwersytetu Łódzkiego za pracę „Chironomidae jako bioindykatory globalnych zmian klimatycznych na przykładzie stanowiska Wolskie Bagno (Wysoczyzna Bełchatowska)” 

W kategorii prac dyplomowych inżynierskich i licencjackich z UŁ nagrody otrzymali: 

- Mateusz Sobociński z Katedry Zarządzania Miastem i Regionem Uniwersytetu Łódzkiego za pracę „Organizacja i funkcjonowanie transportu kolejowego na przykładzie Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej”  

- Dominika Radzimska z Katedry Studiów Brytyjskich i Krajów Wspólnoty Brytyjskiej Uniwersytetu Łódzkiego za pracę „Fenomen miasta Łodzi jako ośrodka kinematografii polskiej i jego oddźwięk w świecie”  

- Konrad Kaczmarek z Katedry Geobotaniki i Ekologii Roślin Uniwersytetu Łódzkiego za pracę „Zagrożone elementy flory naczyniowej powiatu sieradzkiego” 

 

Gratulujemy wszystkim laureatom! 

Lista nagrodzonych znajduje się w serwisie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. 

 

Źródło: Lodzkie.pl 

Redakcja: Centrum Promocji UŁ