Nagrody PAN dla młodych uczonych z UŁ

Kolejna edycja Nagrody za Wybitne Osiągnięcia Przyczyniające się do Rozwoju Nauki dla Młodych Uczonych Pracujących na Terenie Województwa Łódzkiego za rok 2021 została rozstrzygnięta. Wśród laureatów znaleźli się młodzi naukowcy z Uniwersytetu Łódzkiego. Gratulujemy!

Nagrody przyznawane są w pięciu dziedzinach, w trzech laureatami zostali badacze z UŁ:

  • w dziedzinie nauk humanistyczno-społecznych: dr hab. Zofia Brzozowska, Wydział Filologiczny UŁ, Katedra Filologii Słowiańskiej

zdjęcie(fot. Maciej Andrzejewski, Centrum Promocji UŁ)

zdjęcie(fot. źródło prywatne)

  • w dziedzinie nauk ścisłych: dr Maciej Rogala, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ

zdjęcie(fot. Maciej Andrzejewski, Centrum Promocji UŁ)

Nagrodę w dziedzinie nauk technicznych otrzymała dr Patrycja Jaros z PŁ, natomiast w dziedzinie nauk artystycznych dr Krzysztof Guzek z ASP.

Nagrody za Wybitne Osiągnięcia Przyczyniające się do Rozwoju Nauki dla Młodych Uczonych Pracujących na Terenie Województwa Łódzkiego przyznawane są corocznie przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk. Nagrody zostaną wręczone laureatom w listopadzie br.

Materiał: Polska Akademia Nauk Oddział w Łodzi
Redakcja: Centrum Promocji UŁ