Nagroda Polskiej Akademii Nauk dla dr hab. Zofii Brzozowskiej

Z wielką radością informujemy, że dr hab. Zofia Brzozowska została wyróżniona przez PAN i jest laureatką Nagrody za Wybitne Osiągnięcia Przyczyniające się do Rozwoju Nauki dla Młodych Uczonych Pracujących na Terenie Województwa Łódzkiego za rok 2021 w dziedzinie nauk humanistyczno-społecznych.

Dr hab. Zofia Brzozowska z Katedry Filologii Słowiańskiej jest autorką/współautorką siedmiu monografii, ponad 60 artykułów naukowych i recenzji, a także wielu polskich przekładów tekstów staroruskich (m.in. Latopisu nowogrodzkiego pierwszego starszej redakcji). Naukowo interesuje się m.in.: kulturą i historią Rusi średniowiecznej (X–XVI w.) – ze szczególnym uwzględnieniem lite­ratury staroruskiej, przekładem średniowiecznych tekstów słowiańskich na język polski oraz historią kobiet w średniowieczu.

Więcej informacji o Nagrodzie.