Nagroda im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego. Kapituła wskazała 5 najlepszych książek humanistycznych w Polsce

Kapituła Nagrody im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego wybrała 5 prac, które będą konkurować o tytuł najlepszego dzieła humanistycznego wydanego w Polsce w 2021 roku. To już VIII edycja Konkursu o Nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Prof. Tadeusza Kotarbińskiego. Autor zwycięskiej pozycji, która zostanie wyłoniona z finałowej piątki, otrzyma od Uniwersytetu Łódzkiego 50 tysięcy złotych na dalszy rozwój naukowy. Uroczysta gala wręczenia nagrody 29 stycznia 2023 r w Łódzkiej Filharmonii.

Stanisław Lem, mieszkańcy warszawskiego getta, tłumaczenie Ulissesa i inne...

 

Na posiedzeniu 3 listopada br. w Łodzi Kapituła Nagrody dokonała wyboru 5 najlepszych książek humanistycznych, spośród 61 nadesłanych na konkurs. Członkowie Kapituły orzekli, że w finale VIII edycji znalazły się następujące pozycje wydane w Polsce w 2021 r.:

 • dr Maria Ferenc „Każdy pyta, co z nami będzie". Mieszkańcy getta warszawskiego wobec wiadomości o wojnie i Zagładzie" wydana i zgłoszona przez Żydowski Instytut Historyczny, 
 • dr hab. Agnieszka Gajewska „Stanisław Lem. Wypędzony z wysokiego zamku. Biografia" wydana przez Wydawnictwo Literackie, zgłoszona przez Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • dr hab. Magdalena KoźlukPierre Jacquelot: L'Art de vivre longuement sous le nom de Medee" wydana przez Classiques Garnier, zgłoszona przez Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego,
 • dr Maciej Świerkocki „Łódź Ulissesa" wydana przez Wydawnictwo Officyna, zgłoszona przez Zakład Literatury i Kultury Brytyjskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego,
 • dr hab. Cezary Wąs „Cień Boga w ogrodzie filozofa. Parc de La Villette w Paryżu w kontekście filozofii chory" wydana przez Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, zgłoszona przez Instytut Historii Sztuki, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.
   

Wręczenie dyplomów autorom nominowanych książek oraz ogłoszenie laureata nagrody w VIII edycji konkursu nastąpi 29 stycznia 2023 r. podczas uroczystej gali w Łodzi. 

Prawie 500 wybitnych prac naukowych w konkursie

Dzieła zgłaszają uczelnie, jednostki organizacyjne uczelni, instytuty PAN, wydawnictwa naukowe i inne instytucje naukowe. Każdego roku Kapituła Nagrody wskazuje 5 najlepszych prac z takich obszarów jak m.in.: filozofia, historia, psychologia, literaturoznawstwo czy filozofia prawa. Wybrane dzieła wpisują się niejednokrotnie w aktualny dyskurs społeczny i naukowy.

Od początku istnienia konkursu niemal 130 polskich jednostek badawczych zgłosiło do oceny 490 pozycji. W finałach wszystkich edycji znalazło się 40 książek. Rosnąca popularność nagrody pomogła wszystkie te dzieła promować i przedstawić szerokiej publiczności, czego efektem jest ponad 1000 wzmianek w mediach o konkursie. Dotychczasowi laureaci nagrody – prof. Jan Strelau, dr hab. Ewa Kołodziejczyk, dr hab. Dorota Sajewska, prof. Andrzej Friszke, prof. Grzegorz Ziółkowski, prof. Jerzy Zajadło, dr hab. Zbigniew Szmyt reprezentują doskonałość naukową i warsztatową. 

Humanista we współczesnym świecie 

Dotychczasowi finaliści nagrody reprezentują nie tylko doskonałość badawczą i warsztatową. Również w życiu codziennym pokazują, że humanistyka to nie tylko sfera naukowa, ale zarazem określona postawa etyczna i empatyczne podejście świata. Dwoje laureatów nagrody, dr hab. Dorota Sajewska i dr hab. Zbigniew Szmyt, przekazało swoje wygrane na cele charytatywne. 

Humaniści identyfikujący i opisujący różnorodną problematykę, pomagają społeczeństwu lepiej zrozumieć zmiany zachodzące we współczesnym świecie (...) Stawiamy na odkrywanie, wytyczanie nowych horyzontów, proponowanie nowych interpretacji.

Prof. Elżbieta Żądzińska, rektor Uniwersytetu Łódzkiego, przewodnicząca Kapituły Nagrody.

Zapraszamy do słuchania i oglądania wypowiedzi i debat pomiędzy finalistami konkursu o Nagrodę im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego.

Kapitułę Nagrody im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego tworzą wybitni polscy naukowcy:

 • prof. Krzysztof Jasiecki, politolog i socjolog z SGH i UW;
 • prof. Ryszard Kleszcz z Instytutu Filozofii UŁ;
 • prof. Anna Legeżyńska, badaczka literatury z UAM;
 • prof. Włodzimierz Nykiel z Wydziału Prawa i Administracji UŁ, rektor UŁ w latach 2008-2016;
 • prof. Tadeusz Sławek, polonista i anglista z UŚ, rektor UŚ w latach 1996-2002;
 • prof. Rafał Stobiecki z Instytutu Historii UŁ;
 • ks. prof. Andrzej Szostek MIC, w latach 1998-2004 rektor KUL, obecnie etyk z UMC-S i UW;
 • prof. Elżbieta Żądzińska, rektor UŁ (przewodnicząca Kapituły).  

 

członkowie kapituły nagrody na schodach

Kapituła Nagrody im. Prof. Tadeusza Kotabińskiego

„W wolności najważniejsza jest jej świadomość” — prof. Tadeusz Kotarbiński 

Patronem Nagrody jest prof. Tadeusz Kotarbiński, wybitny polski filozof, logik i etyk. Prof. Tadeusz Kotarbiński jest przedstawicielem lwowsko-warszawskiej szkoły filozoficznej, po II wojnie światowej przeniósł się do Łodzi, gdzie został jednym z założycieli Uniwersytetu Łódzkiego i jego pierwszym rektorem. Jednym z najbardziej znanych dzieł prof. Kotarbińskiego jest „Traktat o dobrej robocie" poświęcony prakseologii, czyli teorii sprawnego działania.
 

Zachęcamy do śledzenia aktualnych informacji o konkursie, które znajdują się na stronie nagrody oraz na FB nagrody


Partnerem Strategicznym VIII edycji konkursu jest firma Amcor.  
Partnerem Wspierającym jest Pelion

Redakcja: Centrum Promocji UŁ