Nabory wniosków o nagrody Rektora dla studiujących i doktoryzujących się

Do 9 lipca br. trwają nabory wniosków o nagrodę Rektora dla studiujących oraz dla doktoryzujących się. O nagrodę mogą ubiegać się te osoby, które wykazały się szczególną pracą na rzecz promocji i rozwoju społeczności UŁ poprzez zaangażowanie w organach samorządu uczelnianego czy innych uczelnianych gremiach lub poprzez osiąganie wysokich wyników między innymi w zawodach sportowych czy w konkursach artystycznych.

Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia UŁ – dr hab. Robert Zakrzewski, prof. UŁ w dniu 28 czerwca 2024 roku wydał dwa komunikaty dotyczące naboru wniosków o nagrodę Rektora UŁ – dla studentów oraz dla doktorantów.

Dla studiujących

Komunikat Prorektora ds. studentów i jakości kształcenia UŁ z dnia 28 czerwca 2024 roku w sprawie: ogłoszenia naboru wniosków o nagrodę Rektora dla studentów UŁ obejmuje informacje dotyczące zasad naboru. 

Do udziału w naborze wniosków o nagrodę Rektora dla studentów UŁ uprawniają:

  • osiągnięcia (m.in. sportowe i artystyczne) uzyskane w roku akademickim 2022/2023
  • aktywność na rzecz społeczności Uniwersytetu Łódzkiego (m.in. praca w organizacjach studenckich UŁ lub innych uczelnianych gremiach) wykazana tylko w semestrze letnim w roku akademickim 2023/2024. W szczególnych przypadkach Rektor może postanowić o przyznaniu nagrody za osiągnięcia lub aktywność w okresie innym niż wskazany wyżej.

Z wnioskiem o przyznanie nagrody Rektora występuje zainteresowana osoba zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie przyznawania nagród Rektora dla studentów UŁ. Wraz z wnioskiem należy złożyć uzupełnioną informację do celów podatkowych. Niezłożenie informacji do celów podatkowych uniemożliwia wypłatę nagrody Rektora. 

Wniosek wraz z załącznikami musi być przesłany z adresu elektronicznej skrzynki pocztowej przypisanej do profilu w USOSweb osoby ubiegającej się o otrzymanie nagrody Rektora. Wypełnione, podpisane i zeskanowane wnioski wraz załącznikami należy przesyłać na adres: nagrody.rektora@uni.lodz.pl do 9 lipca 2024 roku.

Dla doktoryzujących się

Komunikat Prorektora ds. studentów i jakości kształcenia UŁ z dnia 28 czerwca 2024 roku w sprawie: ogłoszenia naboru wniosków o nagrodę Rektora dla doktorantów UŁ obejmuje informacje dotyczące zasad naboru.

Do udziału w naborze wniosków o nagrody Rektora dla doktorantów UŁ uprawnia między innymi:

  • aktywność na rzecz społeczności Uniwersytetu Łódzkiego (między innymi praca w organach Samorządu Doktorantów UŁ lub innych uczelnianych gremiach) oraz osiągnięcia (między innymi sportowe i artystyczne) wykazane tylko w semestrze letnim w roku akademickim 2023/2024

Nagroda Rektora dla doktorantów UŁ nie jest przyznawana za osiągnięcia naukowe.
Z wnioskiem o przyznanie nagrody Rektora występuje zainteresowana osoba zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie przyznawania nagród Rektora dla doktorantów UŁ. Wraz z wnioskiem należy złożyć uzupełnioną informację do celów podatkowych. Niezłożenie informacji do celów podatkowych uniemożliwia wypłatę nagrody Rektora.

Wniosek wraz z załącznikami musi być przesłany z adresu elektronicznej skrzynki pocztowej przypisanej do profilu w USOSweb osoby ubiegającej się o otrzymanie nagrody Rektora. Wypełnione, podpisane i zeskanowane wnioski wraz załącznikami należy przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: doktoranci@uni.lodz.pl do 9 lipca 2024 roku. 

 

Materiał: Centrum Obsługi Spraw Społecznych i Socjalnych Studentów i Doktorantów UŁ
Redakcja, zdjęcie: Centrum Komunikacji i PR UŁ