Nabór do Programu MOST

Program MOST to krajowy program mobilności studentów i doktorantów. Od 1999 r. cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, umożliwiając studiowanie przez semestr lub rok akademicki na jednym z dwudziestu polskich Uniwersytetów oraz na wybranych, stowarzyszonych Uczelniach.

plakat rekrutacyjny z nazwą programu oraz krótkim opisem

Aktualnie w ofercie znajduje się 20 pełnoprofilowych uniwersytetów oraz trzy uczelnie stowarzyszone: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie.

Udział w Programie jest bezpłatny i niezależny od trybu studiów, a jego Uczestnicy mają możliwość:

  • realizacji programu studiów na uczelni innej niż macierzysta;
  • wyboru dodatkowych, związanych z zainteresowaniem Studentki/Studenta, zajęć dydaktycznych;
  • nawiązania kontaktu ze specjalistami w danej dziedzinie, pracującymi na uczelni innej niż macierzysta;
  • korzystania z księgozbioru innej uczelni, wykonywania kwerend bibliotecznych poza ośrodkiem macierzystym;
  • prowadzenia badań do pracy seminaryjnej, magisterskiej, czy dysertacji doktorskiej w środowisku powiązanym z przedmiotem analiz;
  • nawiązania kontaktów ze środowiskiem naukowym innego wydziału, instytutu, katedry;
  • wykazania się, także przed przyszłym pracodawcą, umiejętnością adaptacji do nowych warunków, mobilnością.

Rekrutacja do Programu na semestr letni już wystartowała i potrwa do 30 listopada. 

Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do Programu, kryteriów kwalifikacji oraz samego uczestnictwa znajdują się na stronie internetowej www.most.amu.edu.pl