Na Wydziale Filologicznym ruszył projekt FEAST (Horyzont Europa)

Miło nam poinformować, iż z dniem 1 lipca 2022 roku Uniwersytet Łódzki przystąpił do 5-letniego międzynarodowego projektu naukowo-badawczego FEAST (Food systems that support transitions to healthy and sustainable diets).

Projekt finansowany jest z unijnego programu ramowego Horyzont Europa. Konsorcjum projektu zrzesza 35 partnerów z 15 krajów członkowskich Unii Europejskiej. Budżet projektu wynosi 13 milionów euro. Koordynatorem projektu jest Uniwersytet w Heidelbergu. Cele projektu wpisują się w założenia Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz Europejskiego Zielonego Ładu. W projekcie FEASY Uniwersytet Łódzki reprezentuje Ośrodek Naukowo-Badawczy Problematyki Kobiet (Wydział Filologiczny).

Zmiany klimatyczne, rozwój cywilizacyjny oraz postęp technologiczny doprowadziły do potrzeby gruntownej transformacji systemów żywnościowych na świecie. Badania w ramach projektu FEAST koncentrują się na trzech celach:
a) analiza zachowań żywieniowych wrażliwych grup społecznych (vulnerable social groups), z uwzględnieniem uwarunkowań geograficznych, społeczno-ekonomicznych, behawioralnych, płciowych i kulturowych,
b) zaprojektowanie, implementacja i ewaluacja innowacyjnych narzędzi, strategii i rozwiązań służących bardziej świadomym wyborom żywieniowym wybranych grup konsumentów,
c) wskazanie nowych kierunków i priorytetów polityki żywnościowej i polityki zdrowotnej oraz systemowa promocja zdrowego i zrównoważonego stylu życia i żywienia.

Łódzki zespół w składzie: dr Aleksandra Różalska, kierowniczka zespołu (Wydział Filologiczny), dr Kaja Zapędowska-Kling (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych), dr Artur Modliński (Wydział Zarządzania) i mgr Emilian Gwiaździński (Wydział Zarządzania) w swoich badaniach skupi się na seniorach – nawykach żywieniowych i zapotrzebowaniu dietetycznym osób starszych z uwzględnieniem perspektywy płci oraz na propozycjach rekomendacji w obszarze polityki żywnościowej. Do współpracy z naukowcami przystąpił Dzienny Dom Senior-Wigor w Tuszynie. Uniwersytet Łódzki, jako partner projektu, będzie również pełnił funkcję doradczą w sprawach związanych z równością płci oraz sprawiedliwością społeczną wypracowanych interwencji i rozwiązań.

Projekt potrwa do 1 lipca 2027 roku. Strona internetowa projektu dostępna jest pod adresem: https://feast2030.eu/

Feast