MINIATURY dla naukowców UŁ

Znamy wyniki szóstej edycji konkursu MINIATURA. Na podstawie decyzji ekspertów Narodowego Centrum Nauki finansowanie otrzymały 23 osoby na projekty o łącznej wartości 720 321 zł, co tym samym w skali kraju klasyfikuje Uniwersytet Łódzki na 2. miejscu pod względem liczby przyznanych projektów. Gratulujemy!

W gronie laureatów UŁ znaleźli się:

 • dr Bartosz Caban (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska): Rodzaje tylnopodwzgórzowego rytmu theta w powiązaniu z behawiorem szczurów oraz porównanie z hipokampalnym rytmem theta (środki przyznane na badania wstępne/pilotażowe, 44 682 zł),
 • dr Marta Baraniak (Wydział Zarządzania): Efektywność ekologicznych gospodarstw rolnych w kontekście rozdrobnienia polskiego rolnictwa - badanie pilotażowe (środki przyznane na badania wstępne/pilotażowe, 9 744 zł),
 • dr Klaudia Zielińska-Lont (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny): Konsekwencje zdarzeń nadzwyczajnych dla stabilności finansowej Unii Europejskiej (środki przyznane na wyjazd konsultacyjny, 9 416 zł),
 • dr Izabela Stachowicz (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska): Nowoczesny monitoring narażonych na wyginięcie, neotropikalnych ssaków - metabarkodowanie środowiskowego DNA (środki przyznane na badania wstępne/pilotażowe, 49 278 zł),
 • dr Tomasz Sosnowski (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny): Jakość wyniku finansowego raportowanego przez nowe spółki giełdowe – problematyka oceny i konceptualizacja badań (środki przyznane na staż naukowy),
 • dr Ewa Feder-Sempach (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny): Międzynarodowe czynniki ryzyka na światowych rynkach giełdowych. Wpływ nieprzewidzianych wydarzeń na relację stopy zwrotu i ryzyka portfeli inwestycyjnych (środki przyznane na wyjazd badawczy, 23 914 zł),
 • dr Paulina Wigner (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska): Rola stresu oksydacyjnego i nitracyjnego oraz stanu zapalnego w molekularnym mechanizmie rozwoju kamicy moczowej i raka pęcherza moczowego (środki przyznane na badania wstępne/pilotażowe, 47 410 zł),
 • dr Kamil Kowalski (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny): Amerykańskie stosunki przemysłowe w latach 1933-1955 w perspektywie nowej ekonomii instytucjonalnej (środki przyznane na kwerendę, 44 559 zł),
 • dr Joanna Bednarska-Kociołek (Wydział Filologiczny): Obraz organizacji Lebensborn e.V. w przemówieniach nazistów 1935-1945 (środki przyznane na kwerendę, 12 896 zł),
 • dr Sujoy Das (Wydział Chemii): Projektowanie i synteza bioaktywnych fluorescencyjnych kompleksów metaloorganicznych (środki przyznane na badania wstępne/pilotażowe, 49 680 zł),
 • dr Magdalena Rek-Woźniak (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny): Usankcjonowana pamięć konfliktów klasowych w Finlandii i Polsce: studium porównawcze (środki przyznane na wyjazd badawczy, 42 460 zł),
 • dr Malwina Kawka (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska): Poszukiwanie interakcji Mycobacterium abscessus subsp. abscessus z ludzkimi białkami pełniącymi funkcje rozpuszczalnych receptorów PRRs. (środki przyznane na badania wstępne/pilotażowe, 49 415 zł),
 • dr Dariusz Halabowski (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska): Pilotażowe badania kryptycznej różnorodności Sphaeriidae w źródliskach (środki przyznane na badania wstępne/pilotażowe, 49 995 zł),
 • dr Ewa Linek (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny): Kino wybranych krajów Bliskiego Wschodu w pierwszych dekadach XXI wieku (środki przyznane na badania wstępne/pilotażowe, 33 164 zł),
 • dr Piotr Nowakowski (Wydział Matematyki i Informatyki): Różnica algebraiczna zbiorów Cantora, a zbiory osiągalne szeregów (środki przyznane na wyjazd badawczy, 8 580 zł),
 • dr Marek Molenda (Wydział Filologiczny): Ustalenie standardów anotacji i transkrypcji w badaniu procesu pozyskiwania informacji leksykalno-gramatycznych w środowisku Sieci 2.0 przez uczących się języka angielskiego jako obcego (środki przyznane na badania wstępne/pilotażowe, 18 865 zł),
 • dr Michael Green (Wydział Filozoficzno-Historyczny): „Prywatność” w epoce wczesnonowożytnej - źródła do jej badania i ich specyfika (środki przyznane na kwerendę, 49 402 zł),
 • dr Michał Comporek (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny): Zarządzanie wrażeniem czy preparowanie informacji? Motywy i ścieżki intencjonalnego kształtowania wyniku finansowego w dobie pandemii COVID-19 (środki przyznane na badania wstępne/pilotażowe, 24 354 zł),
 • dr Kamila Żukowska (Wydział Filologiczny): Elżbieta Glaize, lwowska poetka doby późnego oświecenia - rekonesans badawczy (środki przyznane na kwerendę, 17 996 zł),
 • dr Łukasz Kozar (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny): Reintegracja społeczna i zawodowa w perspektywie zielonej transformacji spółdzielni socjalnych (środki przyznane na badania wstępne/pilotażowe, 38 500 zł),
 • dr Monika Anna Staniaszek-Kik (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska): Uprawa mchów w formie mat (środki przyznane na badania wstępne/pilotażowe, 9 845 zł),
 • dr Andrzej Kompa (Wydział Filozoficzno-Historyczny): Martyrium św.św. Karposa i Papylosa w Konstantynopolu (Stambule), jego freski i ich identyfikacja (środki przyznane na wyjazd badawczy, 19 979 zł),
 • dr Edyta Masierek (Wydział Nauk Geograficznych): Obszary miejskie o szczególnych potrzebach rozwojowych w Berlinie na drodze do stabilizacji i zmian - wyjazd badawczy (środki przyznane na wyjazd badawczy, 22 541 zł).

 Celem konkursu MINIATURA jest wspieranie działań naukowych prowadzących do przygotowania przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia konkursach NCN lub innych konkursach ogólnokrajowych i międzynarodowych. W konkursie można uzyskać środki finansowe w wysokości od 5 000 do 50 000 zł na realizację działania naukowego trwającego do 12 miesięcy.

Nauka i badania na UŁ

Materiał: Centrum Nauki UŁ
Redakcja: Iwona Ptaszek-Zielińska, Centrum Promocji UŁ