Międzynarodowe interdyscyplinarne seminarium naukowe "New Cities, New Orders? The Problem of Security in East Central European Cities"

Od 1 do 3 grudnia na Uniwersytecie Łódzkim odbywało się międzynarodowe interdyscyplinarne seminarium naukowe New Cities, New Orders? The Problem of Security in East Central European Cities. Wydarzenie było współorganizowane przez Wydział Filologiczny UŁ, Instytut Historii UŁ, Centrum Jerzego Giedroycia, Justus-Liebig-Universität Gießen oraz Herder-Institut.

Wykład inauguracyjny pt. Multilingualism in late 19th-century Łódź and Lviv: Language conflict or coexistence? wygłosił znany lingwista prof. Jan Fellerer z Uniwersytetu Oksfordzkiego. Uczestnikami spotkania byli badacze z Niemiec, Republiki Czeskiej, Ukrainy oraz Polski. Wiodącym tematem seminarium były bezpieczeństwo oraz wielojęzyczność w przemysłowych miastach Europy Środkowo-Wschodniej w drugiej połowie XIX w. i na początku XX w.

Seminarium naukowe

Seminarium naukowe

Zdjęcia: Piotr Kręzel, Aleksandra Sylburska