Mgr Magdalena Gozdek laureatką ogólnopolskiego konkursu na najlepsze magisterium w 2020 r.

Praca magisterska Magdaleny Gozdek pt. Nazwy własne w „Odporze na odpowiedź kwestyj” (1579) Erazma Glicznera. Forma i funkcja otrzymała I nagrodę za najlepsze magisterium w roku 2020 w kategorii językoznawstwo w XX edycji ogólnopolskiego Konkursu im. Profesora Czesława Zgorzelskiego.

Promotorem wyróżnionej pracy była prof. UŁ dr hab. Ewa Woźniak z Zakładu Historii Języka Polskiego funkcjonującego w Instytucie Filologii Polskiej i Logopedii UŁ. Mgr Gozdek jest aktualnie słuchaczką II roku Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych UŁ. Nagrodzona praca zostanie opublikowana.

Tegoroczna laureatka dołączyła do grona zwycięzców konkursu wywodzących się z łódzkiej polonistyki. W przeszłości I nagrodę w Konkursie im. Profesora Czesława Zgorzelskiego otrzymały również obecne wykładowczynie Wydziału Filologicznego UŁ: dr Agnieszka Przybyszewska (laureatka VI edycji w kategorii literaturoznawstwo) oraz dr Anna Lenartowicz-Zagrodna (laureatka VIII edycji w kategorii językoznawstwo).

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!