Medale i wyróżnienia za wybitną działalność na rzecz i dla dobra UŁ

Studenci i absolwenci Wydziału Filologicznego UŁ nagrodzeni medalami oraz wyróżnieniami za wybitną działalność na rzecz i dla dobra Uniwersytetu Łódzkiego! Podczas ceremonii doceniono aż 4 osoby, które związane są z Wydziałem Filologicznym.

Zuzanna Kolbus i Kacper Szczepaniak
Na zdjęciu wyróżnieni studenci: Zuzanna Kolbus oraz Kacper Szczepaniak.

 

Studenci, absolwenci oraz pracownicy Uniwersytetu Łódzkiego 4 lipca odwiedzili mury Pałacu Biedermana, by wspólnie uczcić wyjątkowe wydarzenie, jakim jest wręczenie medali oraz wyróżnień dla studentów i doktorantów za działalność na rzecz i dla dobra UŁ. Wśród nagrodzonych znalazły się aż 4 osoby z Wydziału Filologicznego UŁ, których dotychczasowe przedsięwzięcia zostały docenione przez Panią Rektor UŁ oraz Pana Prorektora ds. studentów i jakości kształcenia UŁ.

Medal Universitas Lodziensis Alumno Laude Dignissimo za wybitną działalność studencką otrzymała Magdalena Burzyńska, studentka kierunku media audiowizualne i kultura cyfrowa (Instytut Kultury Współczesnej). Podobny medal za działalność doktorancką otrzymała Joanna Królikowska, doktorantka Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych, związana z Katedrą Dramatu i Teatru UŁ.

Wyróżnienia za działalność studencką trafiły z kolei do rąk Kacpra Szczepaniaka, studiującego dziennikarstwo międzynarodowe, a także do Zuzanny Kolbus – studentki italianistyki.

Joanna Królikowska

Na zdjęciu: Joanna Królikowska

Magdalena Burzyńska

Na zdjęciu: Magdalena Burzyńska