Medal Universitas Lodziensis Alumno Laude Dignissimo dla mgr Natalie Moreno-Kamińskiej

Mgr Natalie Moreno-Kamińska (Katedra Dramatu i Teatru UŁ) decyzją Senatu UŁ otrzyma najwyższe odznaczenie studencko-doktoranckie na naszej uczelni – Medal Universitas Lodziensis Alumno Laude Dignissimo.

Wyróżnienie jest przyznawane za wybitną działalność na rzecz i dla dobra Uniwersytetu Łódzkiego.

Serdecznie gratulujemy!