Lokale Mieszkalne dla Absolwentów i Studentów ostatniego roku łódzkich uczelni

Oferta wynajmu lokalu mieszkalnego kierowana do absolwentów i studentów ostatniego roku łódzkich uczelni, rekomendowanych przez rektora uczelni lub przez osobę przez niego upoważnioną.

W dniach od 08.08.2022 roku do 20.10.2022 r. Zarząd Lokali Miejskich przyjmować będzie wnioski o oddanie w najem lub zamianę lokali mieszkalnych z przeznaczeniem do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy, usytuowanych w budynkach wyremontowanych w ramach programu „Miasto Kamienic”.

Uprawnionymi do złożenia wniosku są:

  • studenci ostatniego roku uczelni w Łodzi oraz absolwenci uczelni
    w Łodzi rekomendowani przez rektora uczelni, lub osobę przez niego upoważnioną, którzy w dacie złożenia wniosku nie ukończyli 30 roku życia,
  • studenci i absolwenci łódzkich uczelni, którzy chcą zamienić dotychczas zajmowany lokal mieszkalny, wynajmowany na czas trwania stosunku pracy na inny lokal, którego najem jest związany ze stosunkiem pracy,

którzy zamieszkują i pracują na terenie Miasta Łodzi.

Wniosek o oddanie w najem lokalu mieszkalnego lub zamianę lokalu mieszkalnego usytuowanego w budynkach stanowiących w 100% własność Miasta Łodzi z przeznaczeniem do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy na terenie Miasta Łodzi wymaga:

  • pisemnej opinii rektora uczelni lub osoby przez niego upoważnionej,
  • przedłożenia aktualnego zaświadczenia o pozostawaniu w stosunku pracy,
  • opinii o pracy zawodowej wystawionej przez pracodawcę.

Druk wniosku można pobrać ze strony Zarządu Lokali Miejskich pod adresem: https://zlm.lodz.pl/dla-najemcy/pliki-do-pobrania/

Wypełniony wniosek wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w kancelarii Zarządu Lokali Miejskich przy al. Kościuszki 47 w Łodzi lub przesłać drogą pocztową na adres
al. Kościuszki 47, 90-440 Łódź (liczy się data stempla pocztowego).

Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

Szczegółowych informacji udzielają:
Ludmiła Micielska, tel. 42 628 7114,
Sochacka Małgorzata, tel. 42 628 7020.

Więcej informacji