Łódź śladami Dedeciusa formą pamięci o dziedzictwie wielkiego łodzianina

Maj 2021 roku stoi w Łodzi pod znakiem uroczystości 100. rocznicy urodzin pochodzącego z tego miasta polsko-niemieckiego tłumacza Karla Dedeciusa. Jubileuszowy projekt, obejmujący wirtualny szlak oraz cyfrową wystawę fotograficzną, przygotowali studenci i studentki Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego.

Międzynarodowy, multimedialny projekt Łódź śladami Dedeciusa powstał w ramach zajęć Organizacja i zarządzanie kulturą w dobie nowych mediów na kierunku nowe media i kultura cyfrowa. Opiekunem projektu jest mgr Natalie Moreno-Kamińska z Katedry Dramatu i Teatru UŁ, partnerami przedsięwzięcia są Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz Wydział Filologiczny UŁ. 

Strona internetowa projektu prezentuje wirtualny szlak, powstały celem przypomnienia lokalizacji na mapie Łodzi zapisanych w biografii Dedeciusa i zachęcenia do podążania śladami wielkiego łodzianina. Wystawa Łódzkie wspomnienia Dedeciusa ukazuje z kolei miejsca i fakty z jego młodzieńczego życia w rodzinnym mieście oraz istotne momenty z czasów późniejszych wizyt, składanych tutaj przy okazji różnych uroczystości.  

Fotografie kamienic w których mieszkał, szkół, czy instytucji, w których odbierał odznaczenia i gdzie pamięć jest o nim nadal żywa, opatrzone zostały narracją odwołującą się do wspomnień samego Dedeciusa, opisanych w książce „Europejczyk z Łodzi”. W wirtualnych przestrzeniach projektu obejrzeć można m.in. udostępnione przez Muzeum Miasta Łodzi zdjęcia z Gabinetu Karla Dedeciusa w nowej aranżacji, stworzonej z okazji Jubileuszu 100. rocznicy urodzin organizowanego przez Uniwersytet Łódzki. Wystawę podziwiać można w przestrzeni wirtualnej galerii muzealnej na platformie artsteps

Zgodnie z założeniami projekt zostanie przetłumaczony na język niemiecki i będzie dostępny dla międzynarodowego grona odbiorców. Realizację II etapu działań przeprowadzić ma Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie. 

Karl Dedecius był potomkiem niemieckich imigrantów, który osiedlili się w Łodzi. Urodził się 20 maja 1921 roku w kamienicy przy ulicy Wólczańskiej. Po II wojnie światowej przeniósł się na stałe w RFN. Nad Renem wsławił się jako popularyzator polskiej kultury i literatury, tłumacząc niemiecki dzieła polskich poetów i prozaików, m.in. Adama Mickiewicza, Jana Kochanowskiego, czy noblistów – Wisławy Szymborskiej i Czesława Miłosza. Dedecius nigdy nie zapomniał, skąd pochodził. Dopóki zdrowie mu na to pozwalało, odwiedzał Łódź regularnie. Obchodził tu między innymi 75. urodziny. W 1992 roku odebrał z rąk Grzegorza Palki tytuł Honorowego Obywatela Miasta Łodzi. Otrzymał również tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego. 

➡ Przejdź do strony internetowej projektu