Łódź coraz bardziej otwarta. Filolodzy z #UniLodz wraz z policjantami pomagają obcokrajowcom

Kursy językowe i ćwiczenia z komunikacji międzykulturowej, podręczniki do nauki języka angielskiego, a także szkolenia dotyczące bezpieczeństwa – to tylko kilka z efektów współpracy między Wydziałem Filologicznym UŁ a Komendą Miejską Policji w Łodzi. 27 października liczna reprezentacja funkcjonariuszy gościła na Filologu, by podsumować efekty wspólnych działań z ostatnich kilkunastu miesięcy.

Wszystko zaczęło się 2 lata temu wraz ze startem projektu „Otwarta Łódź” pod kierownictwem dr Moniki Kopytowskiej z Instytutu Anglistyki UŁ. Inicjatywa zakłada przeprowadzenie działań mających docelowo przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa oraz zwiększenia stopnia integracji obcokrajowców mieszkających w Łodzi. Realizacja założonych celów nie byłaby możliwe bez wsparcia i zaangażowania łódzkich policjantów, którzy chętnie uczestniczą w działaniach projektowych.

– Do tej pory w ramach projektu przeszkolono 38 funkcjonariuszy KMP, a kolejna grupa rozpocznie zajęcia w listopadzie. Zakres szkoleń obejmuje komunikację międzykulturową, komunikację z osobami ze słabą znajomością języka polskiego oraz język angielski na poziomie podstawowym i średnio zaawansowanym – wylicza dr Kopytowska. Co istotne, zajęcia językowe prowadzone są z uwzględnieniem potrzeb policjantów. Uczestnicy kursów korzystają ze specjalnych podręczników opracowanych przez filologów z UŁ przy pomocy KMP, a w planach jest również wydanie „Rozmówek polsko-angielskich” dla funkcjonariuszy. Zapoznanie z fachowym słownictwem ma pomóc w relacjach z obcokrajowcami podczas codziennej służby.

ad

ad

Plusy projektu zauważa już mł. insp. Dariusz Dziurka, Komendant Miejski Policji w Łodzi. – Bezpośredni kontakt w języku angielskim jest bardzo ważny, gdyż zwiększa zaufanie do policjantów, a z drugiej strony nasi funkcjonariusze teraz też czują się pewniej – podkreśla.

Sami policjanci w ramach działań projektowych pełnili również rolę edukatorów. W minionych miesiącach przeprowadzili szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i przepisów prawnych dla cudzoziemców będących uczestnikami projektu.

ad

Projekt „Otwarta Łódź” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i realizowanego w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju nr POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18. Działania projektowe potrwają do końca czerwca 2022 r., a weźmie w nich udział łącznie ponad 700 osób – cudzoziemców i pracowników sektora publicznego odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oraz prowadzenie spraw urzędowych obcokrajowców.