Lingwistyka w komunikacji specjalistycznej z certyfikatem „Studia z Przyszłością”

Zakończyła się ocena merytoryczna aplikacji w VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością” organizowanego przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego i Agencję PRC. Decyzją recenzentów kierunek lingwistyka w komunikacji specjalistycznej (studia II stopnia) prowadzony na Wydziale Filologicznym UŁ uzyskał certyfikat i znak jakości „Studia z Przyszłością”.

Certyfikat przyznawany jest na podstawie rekomendacji i wniosków komisji reprezentującej środowiska akademickie, gospodarcze i pozarządowe. W programie „Studia z przyszłością” wskazywane i nagradzane są kierunki studiów, które wyróżniają się na rynku edukacyjnym nowoczesnością koncepcji kształcenia, innowacyjnością efektów uczenia się, jakością realizowanego programu oraz skutecznością w edukowaniu dla rynku pracy. Znak jakości otrzymują kierunki, które swoje programy i zasady kształcenia opierają na trzech filarach: dążeniu do przekazywania aktualnej, aplikacyjnej, nowoczesnej wiedzy, kreowaniu umiejętności i kompetencji społecznych poszukiwanych przez pracodawców oraz inwestowaniu w najwyższą jakość edukacji.

Z wielką radością i satysfakcją przyjęliśmy wiadomość o wyróżnieniu. Traktujemy to jako uznanie i docenienie wysokiej jakości i atrakcyjności naszego nowego kierunku – mówi dr hab. prof. UŁ Stanisław Goźdź-Roszkowski, kierownik Katedry Języków Specjalistycznych oraz Komunikacji Międzykulturowej. – Mamy nadzieję, że zaliczenie lingwistyki w komunikacji specjalistycznej do grona studiów z przyszłością ułatwi studentom podjęcie decyzji o wyborze właśnie tego kierunku.

To nie pierwsze wyróżnienie, które otrzymał Wydział Filologiczny UŁ na podstawie opinii niezależnych ekspertów. W ubiegłych latach (trzykrotnie) certyfikatem „Studia z Przyszłością” została nagrodzona również lingwistyka dla biznesu (studia I stopnia). L4B uzyskała też tytuł „Lidera Jakości Kształcenia” oraz „Laur Europejski” za najbardziej zaawansowane rozwiązania programowe w zakresie umiędzynarodowienia kształcenia oraz rozwijania współpracy naukowej i dydaktycznej z ośrodkami naukowymi.