Lingwistyka w komunikacji specjalistycznej z certyfikatem!

Zakończyła się ocena merytoryczna aplikacji w VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacyjnego "Studia z Przyszłością" organizowanego przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego i Agencję PRC. Decyzją recenzentów kierunek lingwistyka w komunikacji specjalistycznej (studia II stopnia) prowadzony na Wydziale Filologicznym UŁ uzyskał certyfikat i znak jakości "Studia z Przyszłością".

 

Certyfikat przyznawany jest na podstawie rekomendacji i wniosków komisji reprezentującej środowiska akademickie, gospodarcze i pozarządowe. W programie "Studia z przyszłością" wskazywane i nagradzane są kierunki studiów, które wyróżniają się na rynku edukacyjnym nowoczesnością koncepcji kształcenia, innowacyjnością efektów uczenia się, jakością realizowanego programu oraz skutecznością w edukowaniu dla rynku pracy. Znak jakości otrzymują kierunki, które swoje programy i zasady kształcenia opierają na trzech filarach: dążeniu do przekazywania aktualnej, aplikacyjnej, nowoczesnej wiedzy, kreowaniu umiejętności i kompetencji społecznych poszukiwanych przez pracodawców oraz inwestowaniu w najwyższą jakość edukacji.

- Z wielką radością i satysfakcją przyjęliśmy wiadomość o wyróżnieniu. Traktujemy to jako uznanie i docenienie wysokiej jakości i atrakcyjności naszego nowego kierunku - mówi dr hab. prof. UŁ Stanisław Goźdź-Roszkowski, kierownik Katedry Języków Specjalistycznych oraz Komunikacji Międzykulturowej.

I dodaje:

- Mamy nadzieję, że zaliczenie lingwistyki w komunikacji specjalistycznej do grona studiów z przyszłością ułatwi studentom podjęcie decyzji o wyborze właśnie tego kierunku.

To nie pierwsze wyróżnienie, które otrzymał Wydział Filologiczny UŁ na podstawie opinii niezależnych ekspertów. W ubiegłych latach (trzykrotnie) certyfikatem "Studia z Przyszłością" została nagrodzona również lingwistyka dla biznesu (studia I stopnia). L4B uzyskała też tytuł "Lidera Jakości Kształcenia" oraz "Laur Europejski" za najbardziej zaawansowane rozwiązania programowe w zakresie umiędzynarodowienia kształcenia oraz rozwijania współpracy naukowej i dydaktycznej z ośrodkami naukowymi.


Uniwersytet Łódzki to jedna z największych polskich uczelni. Misją UŁ jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki, nauk społecznych, przyrodniczych, ścisłych, nawet medycznych. UŁ współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat - wciąż rośnie liczba uczących się tutaj studentów z zagranicy, a polscy studenci, dzięki programom wymiany, poznają Europę, Azję, wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.

Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/

Tekst: Wydział Filologiczny UŁ

Redakcja: Centrum Promocji UŁ