Laureaci konkursu Visiting Professors w ramach IDUB

Miło nam poinformować o uzyskaniu przez zagranicznych pracowników naukowych finansowania swoich projektów w konkursie IDUB (finansowanego przez UŁ w ramach Inicjatywy Doskonałości – Uczelni Badawczej). Poniżej zamieszczamy listę zwycięskich projektów, które będą realizowane na Wydziale Filologicznym UŁ.

Visiting Research Fellow:

👤 Pavel Skopal (Czechy), opiekunem jest dr Ewa Ciszewska
„Social network analysis: merits of the analytical paradigm for cinema studies in the context of digital humanities”

Projekt skupi się na zastosowaniu analizy sieci społecznościowych w dwóch obszarach badawczych: 1. analiza międzynarodowych koprodukcji filmowych; 2. Analiza porównawcza polskich studiów Se-Ma-For i czeskiego studia filmowego w Gottwaldovie.


👤 Milan Hain (Czechy), opiekunem jest dr Ewa Ciszewska
„The Way Hollywood Sees It: Czech and Polish Identities in Classical Hollywood Cinema”

Proponuje się dwa kierunki badań:
1) ilościowe, gdzie wnioski będą oparte na danych liczbowych dotyczących produkcji hollywoodzkiej z tego okresu;
2) jakościowe, ze studiami przypadków wybranych filmów lub postaci ekranowych. W obu porównane zostaną ze sobą wyniki dotyczące reprezentacji tożsamości czeskiej i polskiej w Klasycznym Kinie Hollywood (1920-1960).


Junior Reasercher in Residence:

👤 Morve Roshan Khalil (Indie), opiekunem jest prof. Tomasz Dobrogoszcz
„Identity, diaspora and multiculturalism: a study of 21st century muslim immigrant women voices in Britain”

Projekt dotyczy diaspory, płci i postkolonialnej roli i perspektywy. Cele projektu: 1. Zlokalizowanie szerszych ram problemów diaspory i płci oraz 2. Jak współczesne cztery wybrane pojęcia przedstawiają walkę o tożsamość muzułmańską, reprezentację kobiet w literaturze diaspory XXI wiecznych muzułmańskich imigrantek w Wielkiej Brytanii.


👤 Kata Szita (Węgry), opiekunem jest dr Michał Pabiś-Orzeszyna
„Virtual reality spectatorship: Audience effect and viewer behavior in virtual and physical environments”

Projekt bada zachowanie publiczności i efekt publiczności, porównując oglądanie filmów narracyjnych w środowiskach stworzonych cyfrowo w obecności awatarów, w formacie 360 stopni i na zwykłych ekranach z innymi widzami. Łącząc badania teoretyczne i empiryczne, staramy się ujawnić, czy te warunki oglądania wpłyną na uwagę, zaangażowanie emocjonalne i doświadczenia społeczne. Długofalowym celem jest opracowanie metod badania wirtualnych nośników ruchomego obrazu.


👤 Lucian Tion (Rumunia), opiekunem jest prof. Konrad Klejsa

Advanced Researcher in Residence:

👤 Gábor Takács (Węgry), opiekunem jest prof. Krzysztof Witczak
„Micro-reconstructions in the Southern Afro-Asiatic (Semito-Hamitic) lexical root stock”

Prehistoryczną wspólnotę afroazjatycką można podzielić na dwa przeciwstawne ugrupowania – ugrupowanie północne, obejmujące języki (1) semickie, (2) egipski wraz z koptyjskim, (3) berberyjskie, oraz ugrupowanie południowe, obejmujące języki (4) kuszyckie, (5) omotyckie i (6) czadyjskie. Grupa północna posiada bogatą starożytną atestację, sięgającą IV tysiąclecia p.n.e., podczas gdy języki południowoafroazjatyckie, choć mają równie długą historię, są poświadczone dopiero od XIX wieku. Celem projektu badawczego jest odtworzenie historyczno-porównawczej gramatyki języków południowoafroazjatyckich (zwłaszcza czadyjskich) i rekonstrukcja rdzennego zasobu leksykalnego tychże języków. Czteroletni plan badawczy przewiduje publikację komparatywnych słowników etymologicznych bliskich sobie języków czadyjskich takich jak mubi i toram, musgu i masa, a także mangla i migama. W ramach projektu powstanie także seria artykułów problemowych, etymologicznych i leksykalnych poświęconych językom afroazjatyckim grupy południowej.


👤 Svitlana Kravchenko (Ukraina), opiekunem jest prof. Dorota Samborska-Kukuć
„Media i dziennikarze polscy w kształtowaniu oblicza współczesnej Europy”

Celem  projektu badawczego jest ukazanie roli polskich mediów i dziennikarzy w kształtowaniu koncepcji wspólnej Europy. Dziennikarze i media od okresu międzywojnia, aż po dzień dzisiejszy, wpływali na masową świadomość kształtując idee dialogu i współpracy. Planowanymi efektami jest publikacja trzech monografii w języku angielskim w wysoko punktowanych wydawnictwach i artykułów w czasopismach z grupy TOP10.