Laureaci II edycji konkursu IDUB

ad

Przedstawiamy laureatów II edycji konkursu IDUB (Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza) z grona pracowników Wydziału Filologicznego UŁ.


💰 Granty dla doświadczonych badaczy:

  • prof. Artur Gałkowski (Instutut Romanistyki UŁ, Zakład Italianistyki), tytuł projektu: Włoska terminologia onomastyczna (WTO). Konceptualizacja systemowa i relacyjna baza danych
  • prof. Anita Jarzyna (Instytut Filologii Polskiej i Logopedii UŁ, Zakład Literatury i Tradycji Romantyzmu), tytuł projektu: Archiwum prywatne Irit Amiel – opracowanie zbiorów oraz publikacja ineditów literackich
  • dr Agnieszka Przybyszewska (Instytut Kultury Współczesnej UŁ, Katedra Teorii Literatury), tytuł projektu: Między (re)konstrukcją a emulacją. Archiwizacja i popularyzacja literatury elektronicznej – archiwum twórczości Kate Pullinger

💰 Granty dla młodych badaczy:

  • dr Anna Wiśniewska-Grabarczyk (Instytut Filologii Polskiej i Logopedii UŁ, Zakład Literatury Polskiej XX i XXI wieku), tytuł projektu: Humor jako strategia przetrwania. Pismo satyryczne „Kaktus” w ingerencjach cenzorskich z lat 1957–1960
  • dr Ewa Urbaniak (Katedra Filologii Hiszpańskiej UŁ, Zakład Języka Hiszpańskiego i Językoznawstwa Stosowanego), tytuł projektu: Ikoniczność aktów mowy w potocznym języku hiszpańskim

💰 Doktoranckie granty badawcze:

  • mgr Joanna Kulawiak-Cyrankowska, tytuł projektu: Iusti prope mater et aequi? Utilitas a interpretacja prawa.
  • mgr Jakub Szymański, tytuł projektu: Dwa języki, dwie kultury, dwa spojrzenia – analiza etnolingwistyczna punktów stycznych i rozbieżności między przysłowiami z zakresu jedzenia i picia w językach hiszpańskim i polskim
  • mgr Eliza Matusiak, tytuł projektu: Słuchowisko (poza)radiowe w perspektywie ergodycznej. O interaktywnej sztuce audialnej

IDUB #UniLodz to konkursy grantowe w ramach, których Uniwersytet Łódzki finansuje pomysły badawcze swoich naukowców i doktorantów. Poprzez wspieranie ich w uprawianiu dobrej nauki uczelnia realizuje strategię dążenia do doskonałości badawczej we wszystkich dziedzinach i dyscyplinach. Konkursy służą także umiędzynarodowieniu – rozwijaniu i zacieśnianiu współpracy Uniwersytetu z badaczami z zagranicy. W ramach grantów skierowanych do naukowców spoza UŁ do zespołu dołączają doświadczeni i młodzi badacze. Sprzyja to fuzji doświadczeń i podnoszeniu potencjału naukowego uczelni, wspiera nawiązywanie kontaktów i mobilność pracowników.