Kultura i sztuka współczesna – nowe studia magisterskie na Wydziale Filologicznym UŁ

Analiza przemian kulturowych i artystycznych w świecie nowoczesnym oraz ich wpływ na współczesne społeczeństwa – to główne założenia programu kultury i sztuki współczesnej, nowego kierunku studiów magisterskich na Wydziale Filologicznym UŁ, który zostanie uruchomiony w październiku.

Kierunek został stworzony z myślą o osobach zainteresowanych interdyscyplinarną refleksją humanistyczną oraz jej praktycznym wykorzystaniem w instytucjach i przemysłach kultury, a także pracy naukowej. Studia te są przede wszystkim propozycją dla absolwentów licencjackich kierunków filologicznych, kulturoznawczych, filozoficznych czy artystycznych.

– Jakieś trzy dekady temu wydawało się, że mówienie o sztuce w kategoriach interdyscyplinarności jest czymś nowoczesnym. Dzisiaj wiemy już, że jest to właściwie coś koniecznego – wyjaśnia dr Piotr Olkusz z Instytutu Kultury Współczesnej. – Mówienie o tym, że istnieje sama literatura w sobie, jest chyba czymś bardzo wąskim, ograniczającym. Podobnie jest z tym, co nazwalibyśmy sztukami wizualnymi.

Program nauczania powinni docenić szczególnie ci, którzy pragną w sposób bardziej samodzielny kształtować swoją drogę edukacyjną. Umożliwiają to moduły przedmiotów wybieralnych. Studenci i studentki będą mogli selekcjonować osiemnaście z kilkudziesięciu przedmiotów zgrupowanych w dziewięć modułów tematycznych. Będą one koncentrować się m.in. na kulturze wizualnej, literaturze, sztukach performatywnych czy promocji sztuki.

– Wydaje nam się, że został osiągnięty odpowiedni balans teorii i praktyki – mówi dr Łukasz Biskupski z Katedry Badań Kulturowych UŁ. – Istotny jest fakt, że studiujący mogą uzyskać wszechstronną kompetencję, zarówno praktyczną, jak i erudycyjno-teoretyczną – podkreśla wykładowca.

Oferowany wybór w ramach modułów (oraz dzięki dodatkowym czterem przedmiotom fakultatywnym) jest bardzo szeroki i znajduje swoje odzwierciedlenie w układzie seminariów magisterskich. Prowadzić je będą pracownicy trzech katedr Instytutu Kultury Współczesnej (Katedry Badań Kulturowych, Katedry Dramatu i Teatru, Katedry Teorii Literatury), dzięki czemu magistranci otrzymają odpowiednią pomoc w przygotowaniu pracy poświęconej indywidualnie wybranej tematyce.

Szczegółowe informacje nt. rekrutacji na kierunek kultura i sztuka współczesna dostępne są tutaj.

Zachęcamy również do obejrzenia materiałów filmowych z udziałem wykładowców i wykładowczyń Instytutu Kultury Współczesnej UŁ, w których omówiona została idea studiów, struktura, program i ich związek ze współczesnością.

Nazwy modułów tematycznych i przykładowe nazwy przedmiotów
 • Nowoczesność
  • Literatura nowoczesności i ponowoczesności; Teksty-klucze do nowoczesności; Miasta nowoczesności; Kulturowa historia sztuki XX i XXI wieku; Teatr nowoczesny; Ewolucja form w sztuce.
 • Pamięci / Tożsamości / Historie
  • Literatura i tożsamości; Literatura, pamięć, historia; Tożsamość a przemoc; Sztuki wizualne w Europie Środkowo-Wschodniej po 1945 r.; Wystawianie historii; Interpretacja dziedzictwa narodowego.
 • Systemy organizacji kultury
  • Idea instytucji publicznej; Przedsiębiorczość w sektorze kultury; Systemy organizacji kultury; Metody zarządcze w instytucjach kultury; Zarządzanie performatywne w instytucjach kultury.
 • Praktykowanie teorii
  • Narracje współczesności; Praktyki krytyczne; Praktyki badań kulturowych; Perspektywy badań nad sztukami wizualnymi; Antropologia widowisk; Estetyka/Filozofia performatywności.
 • Kultura aktywizmu
  • Literatura zaangażowana; Współczesne ruchy społeczne; Aktywizm artystyczny; Teatr partycypacyjny; Interdyscyplinarne projekty artystyczne.
 • Kuratorstwo i promocja sztuki
  • Rynek wydawniczy; Rynek sztuki; Promocja literatury; Nowa muzeologia; Public Relations; Projekty kuratorskie.
 • Przemysły kultury
  • Literatura popularna; Cyfrowa kultura literacka; Produkcja kulturalna; Kultura nowego kapitalizmu; Turystyka kulturowa; Sztuka w przestrzeni publicznej.
 • Współczesna kultura artystyczna
  • Literatura najnowsza w Polsce i na świecie; Krytyka literacka; Sztuka globalna; Sztuka w mediach społecznościowych; Dramat, dramaturgia, dramatyczność; Aktor, performer, animant we współczesnej sztuce.
 • Obserwatorium kultury
  • Polityka kulturalna; Rozwój i funkcjonowanie współczesnej galerii sztuki; Audience Development; Inscenizacja jako diagnoza społeczna; Uwarunkowania recepcji sztuki; Nagrody i festiwale literackie; Badanie publiczności.