Ks. Prof. Andrzej Szostek na UŁ o prawie i moralności

Ksiądz Profesor Andrzej Szostek, członek Kapituły Konkursu im. prof. T Kotarbińskiego, wykładowca i były rektor KUL, był bohaterem wykładu dziekańskiego na Wydziale Filologicznym UŁ. Przedstawił swoje rozważania w wykładzie pt. "Moralne znaczenie prawa".

 

Ksiądz Profesor Szostek mówił o wielu aspektach prawa, na przestrzeni kilku tysiącleci. Było o tym co bliskie współczesnym Polakom - konflikcie, który toczy się w kraju od kilku lat - ale rozważania dotyczyły również dalekich epok m.in. Kodeksu Hammurabiego czy myśli św. Tomasza z Akwinu.

- Respekt dla prawa nie sprowadza się do przestrzegania go pod groźbą sankcji, tylko do chęci uczestniczenia w tworzeniu i funkcjonowaniu państwa. Przestrzeganie prawa jest też dla obywateli pożyteczne - przypomniał filozof.

Były rektor KUL mówi też o ideach prawa, które przetrwały tysiąclecia. Hammurabi odwoływał się do boga Marduka, który miał kazać mu zaprowadzić porządek, różne było też orzecznictwo, w zależności od kategorii obywatela. Jednak już kilka tysięcy lat temu prawa miało oddawać sprawiedliwość poszkodowanemu, nawet gdy ten był stroną słabszą.

Ksiądz Profesor Szostek mówił też o kilku wątkach nieposłuszeństwa wobec prawa, które jednak nie oznaczają jego łamania. Klauzula sumienia na przykład, zdaniem naukowca, jest czymś potrzebnym, bo pozwala lekarzom znaleźć kompromis pomiędzy swoimi przekonaniami, a obowiązującym prawodawstwem.

- Obywatelskie nieposłuszeństwo to nie to samo co ignorowanie prawa, bo jest ono jawne, ryzykowne i bywa kosztowne dla osoby, które decyduje się na taki krok. Tak robił Gandhi, najpierw w RPA, a potem w Indiach - mówił etyk.

Ksiądz Profesor Andrzej Szostek został zaproszony do Łodzi przez Panią Profesor Joannę Jabłkowską, Dziekan Wydziału Filologicznego. Filozof z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego od początku zasiada w Kapitule Konkursu im. Pierwszego Rektora UŁ prof. Tadeusza Kotarbińskiego za najwybitniejsze dzieło z zakresu nauk humanistycznych. Bierze również udział w Kolegium Refleksji Humanistycznej im. prof. T. Kotarbińskiego, które skupia środowisko wybitnych polskich humanistów, laureatów nagrody, stworzonej i przyznawanej przez Uniwersytet Łódzki.

Fotorelacja --> https://www.flickr.com/photos/promocja_ul/sets/721...

szostek-wyklad-dziekanski-zaproszenie


Uniwersytet Łódzki to największa uczelnia badawcza w centralnej Polsce. Jej misją jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki, nauk społecznych i ścisłych. UŁ współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat - wciąż rośnie liczba uczących się tutaj studentów z zagranicy, a polscy studenci, dzięki programom wymiany, poznają Europę, Azję, wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.

Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/

materiał źródłowy: Wydział Filologiczny UŁ

redakcja: Centrum Promocji UŁ