Krzysztof Hejduk laureatem nagrody MEiN

W tym roku stypendia Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe otrzymało 432 studentów z całej Polski. Jednym z nich jest Krzysztof Hejduk, który kończy studia magisterskie na kierunku filologia angielska na Wydziale Filologicznym UŁ.

Choć zajmuje się głównie przekładem tekstów specjalistycznych, interesują go także badania nad lokalizacją dzieł audiowizualnych, lingwistyka korpusowa i literaturoznawstwo. W zeszłym roku został członkiem Polskiego Towarzystwa Językoznawstwa Kognitywnego oraz włączył się w pracę Koła Naukowego Badaczy Gier UŁ.

 Obecnie, wraz z moim promotorem Panem profesorem Mikołajem Deckertem, mam przyjemność prowadzić szereg nowatorskich badań naukowych z wykorzystaniem np. technik okulograficznych czy sztucznej inteligencji – mówi Krzysztof Hejduk.  Koncentrujemy się na pogłębianiu zagadnień z pogranicza translatoryki, badań nowomedialnych i psychologii, w zamiarze uzyskując perspektywę o dużym potencjale, integrującą różne dziedziny nauk humanistycznych.

Krzysztof Hejduk był również zaangażowany w organizację na UŁ międzynarodowej konferencji „Językoznawstwo Kognitywne w Roku 2021”, na której wraz z promotorem wygłosił jeden ze swoich pierwszych referatów naukowych. – Lubię patrzeć na pracę jako na sposób nieustannego niesienia pomocy i dobra, szczególnie w dzisiejszych czasach. Może trudno w to uwierzyć, ale mam nadzieję inspirować tym innych – podkreśla laureat nagrody MEiN.

Warto dodać, że tegoroczne stypendium jest drugim z rzędu tego typu wyróżnieniem przyznanym studentowi anglistyki. W ubiegłym roku Krzysztof jako jedyny z grona UŁ został laureatem konkursu o stypendium MNiSW za znaczące osiągnięcia dla studentów.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!