Konkurs na najlepszą pracę magisterską i rozprawę doktorską poświęconą społeczeństwu obywatelskiemu

W Narodowym Instytucie Wolności trwa konkurs na najlepszą pracę magisterską i rozprawę doktorską poświęconą społeczeństwu obywatelskiemu.

Celem konkursu jest zwiększenie społecznej świadomości na temat roli społeczeństwa obywatelskiego, popularyzacja wiedzy w tej dziedzinie oraz promowanie wysokiej jakości prac magisterskich i rozpraw doktorskich z zakresu nauk społecznych, humanistycznych i teologicznych dotyczących społeczeństwa obywatelskiego. Konkurs został objęty patronatem Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego. Uczestnikami konkursu mogą być absolwenci szkół wyższych i autorzy rozpraw doktorskich, którzy obronili swoje prace w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 30 września 2022 r. i nie brali udziału we wcześniejszej edycji Konkursu.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej konkursu.