Konkurs IDUB rozstrzygnięty

W rozstrzygniętym naborze w ramach konkursu IDUB finansowanie uzyskały 3 projekty z Wydziału Filologicznego.

prof. Anna Cichosz
prof. Anna Cichosz
Roman Sacharov
mgr Roman Sacharov

W ramach konkursu Interdyscyplinarne granty badawcze Prof. Anna Cichosz uzyskała finansowanie projektu pt. Językowy wizerunek kobiety w prozie staroangielskiej.

W ramach Doktoranckich grantów badawczych mgr Roman Sacharov uzyskał finansowanie projektu pt. Tekstowe gatunki medialne w wybranych językach słowiańskich: próba porównania.  

Mgr Weronika Woźniak uzyskała finansowanie projektu pt. Figury słów w prozatorskiej twórczości grupy OuLiPo: studium oparte na francuskich korpusach tekstowych.

Serdecznie gratulujemy!