Kolejny wydziałowy projekt z grantem NCN

Dr Elżbieta Ostrowska (Uniwersytet Alberty, Edmonton, Kanada) przeprowadzi badania na Wydziale Filologicznym UŁ nad filmową i telewizyjną twórczością Agnieszki Holland. Jak mówi badaczka – osiągnięcia najbardziej znanej na świecie polskiej reżyserki filmowej i telewizyjnej nie zostały do tej pory w pełni zanalizowane i opisane. Dzięki projektowi powstanie pierwsza w języku angielskim monografia twórczości wybitnej reprezentantki współczesnego kina kobiecego.

– Twórczość Agnieszki Holland jest fascynującym przykładem kina kobiecego z tego względu, że nie mieści się ona bezproblemowo w wypracowanych przez filmowy feminizm kategoriach. I być może właśnie z tego względu jej filmy są często pomijane w opracowaniach dotyczących kina kobiet. Uświadomiłam to sobie dobitnie, kiedy dwa lata temu prowadziłam na Uniwersytecie Alberty kurs „Global Women Filmmakers”. Zauważyłam wówczas, że większość naukowych opracowań na ten temat marginalizuje lub też całkowicie pomija dorobek reżyserek z Europy Wschodniej – mówi dr Elżbieta Ostrowska.

Celem projektu jest analiza filmowej i telewizyjnej twórczości polskiej reżyserki w perspektywie wyznaczanej przez trzy kierunki współczesnych badań nad filmem i mediami: teorię autorstwa filmowego i medialnego, koncepcję transnarodowego kina i mediów oraz feminizm i globalne kino kobiet.

– Zależy mi na przezwyciężeniu ograniczeń tradycyjnego pojęcia autorstwa filmowego stosowanego wcześniej w badaniach nad twórczością Holland. Planowane badania zaproponują alternatywną koncepcję „rozproszonego autorstwa”. W celu poszerzenia perspektywy badawczej wypracowanej na obszarze badań nad kinem transnarodowym, zostanie przeprowadzona analiza ewolucji twórczości Holland od politycznie motywowanej migracji twórczej do ekonomicznie warunkowanych projektów transnarodowych – dodaje badaczka.

Efektem realizacji projektu będzie pierwsza w języku angielskim monografia twórczości Agnieszki Holland oraz dwa naukowe artykuły opublikowane w recenzowanych międzynarodowych czasopismach. Na obszarze polskiego filmoznawstwa realizacja projektu będzie nowatorskim wkładem w badania nad autorstwem w filmie i w mediach, natomiast na gruncie światowych badań nad filmem i mediami, publikacja przyczyni się do bardziej systemowej analizy wschodnio-europejskiej produkcji kulturowej w dyskursie naukowym.

Projekt „Transnarodowe kino Agnieszki Holland” został zakwalifikowany do realizacji w ramach konkursu POLS (finansowanego z funduszy norweskich w ramach NCN). Jego budżet wynosi 703 841 złotych.

Materiał źródłowy: dr Elżbieta Ostrowska
Redakcja: Centrum Promocji UŁ