Kolejny sukces w konkursie MINIATURA6

Dr Kamila Żukowska zrealizuje projekt pt. "Elżbieta Glaize, lwowska poetka doby późnego oświecenia - rekonesans badawczy".

Celem działania naukowego jest pozyskanie informacji na temat nieznanych aspektów życia i twórczości Elżbiety Glaize (ok 1778-1840), późnooświeceniowej poetki i autorki tomu poetyckiego Pierwiastki mojej muzy (Lwów 1801), w trakcie trzytygodniowej kwerendy archiwalnej w trzech wiedeńskich placówkach: Austriackim Archiwum Państwowym, Bibliotece Narodowej w Wiedniu oraz w Bibliotece Stacji Naukowej PAN.

Celem kwerendy będzie kompleksowa analiza niezdigitalizowanych dokumentów lwowskiego Collegium Theresianum oraz Uniwersytetu Józefińskiego, a także ksiąg katastralnych i akt lwowskich domen.

Serdecznie gratulujemy!