Kolejni pracownicy Wydziału w składzie komisji eksperckich PKA

Prof. Monika Worsowicz (Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UŁ) oraz prof. Mariola Antczak (Katedra Informatologii I Bibliologii UŁ) znalazły się w gronie ekspertów I zespołu nauk społecznych Polskiej Komisji Akredytacyjnej w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach.

Jako eksperci PKA nasi pracownicy będą akredytować kierunki na polskich uczelniach i tym samym przyczyniać się do doskonalenia jakości kształcenia w taki sposób, by absolwenci rozwijali kariery na krajowym i międzynarodowym rynku pracy.

Warto przypomnieć, że nie są to pierwsze tego typu nominacje dla osób ze społeczności naszego Wydziału. W czerwcu informowaliśmy o nominacjach eksperckich dla prof. Małgorzaty Leyko oraz prof. Anny Wardy.

Źródło: własne/Katedra DziKS UŁ/PKA