Jubileusz prof. Jarosława Wierzbińskiego

26 listopada odbył się jubileusz prof. Jarosława Wierzbińskiego – zasłużonego wykładowcy Uniwersytetu Łódzkiego, wieloletniego kierownika Zakładu Językoznawstwa Instytutu Rusycystyki, byłego dyrektora Instytutu Rusycystyki oraz prodziekana.

Wydarzenie zostało przygotowane przez pracowników Zakładu Językoznawstwa Instytutu Rusycystyki. Na jubileuszu obecne były władze Wydziału Filologicznego z Panią Dziekan prof. Joanną Jabłkowską oraz Panią Dyrektor mgr Dorotą Cieślak. Uroczystość zaszczycili też byli dziekani – prof. Piotr Stalmaszczyk oraz prof. Bogdan Mazan. Obecni byli współpracownicy Pana Profesora z Instytutu Rusycystyki z Panią Dyrektor prof. Anną Wardą, goście specjalni – delegacja z zaprzyjaźnionego uniwersytetu im. Justusa Liebiga z Giessen, a także Rodzina Pana Profesora.

Jubileusz prof. Wierzbińskiego

Kulminacyjnym punktem uroczystości było wręczenie przez Panią Dziekan Księgi jubileuszowej Jubilatowi, w której autorzy – przyjaciele, koledzy oraz współpracownicy Pana Profesora w wyrazie sympatii podzielili się rezultatami swoich badań. Księga została też wręczona przez Panią Dziekan obecnym na spotkaniu autorom. Nie zabrakło też części naukowej – wspaniałego wykładu prof. Piotra Stalmaszczyka o zapożyczeniach i wystąpienia prof. Thomasa Daibera (uniwersytet w Giessen) na temat współpracy z Profesorem. Obecni na uroczystości mogli zapoznać się nie tylko z życiorysem naukowym Profesora, ale także z najważniejszymi kadrami z jego życia – osobistego i zawodowego, w krótkim, ale jakże treściwym filmiku.

Jubileusz prof. Wierzbińskiego

Był również czas na osobiste życzenia, podziękowania i refleksje od współpracowników i przyjaciół Jubilata. Rodzina wręczyła mu piękny kosz z kwiatami. Nasz kolega z Zakładu Językoznawstwa dr Iwan Smirnow wykonał błyskotliwe i humorystyczne czastuszki własnego autorstwa. Uroczystość przebiegała w niezwykle miłej i serdecznej atmosferze, którą uświetniały piosenki francuskie w wykonaniu niezrównanego ich interpretatora – naszego kolegi z wydziału, romanisty, prof. Mieczysława Gajosa.

Jubileusz prof. Wierzbińskiego

Jubileusz prof. Wierzbińskiego

Po części oficjalnej uczestnicy jubileuszu dzielili się miłymi wrażeniami, prowadzili ożywione dyskusje, wspominali, a także gratulowali Jubilatowi, życząc mu kolejnych sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.

Pełna fotorelacja z wydarzenia dostępna jest na stronie internetowej Instytutu Ruscysytyki UŁ.

Zdjęcia: Alan Wierzbiński