Jak radzić sobie ze stratą bliskich? – wyjątkowa książka anglistki z UŁ

Przełom października i listopada to okres, kiedy szczególnie wspominamy osoby, których nie ma już z nami. Śmierć bliskich może być traumatycznym przeżyciem pozostawiającym trwały ślad w ludzkiej psychice. Jak radzić sobie w takich sytuacjach? Tematykę wsparcia osób pogrążonych w żałobie w swojej najnowszej publikacji porusza dr Katarzyna Małecka z Zakładu Literatury i Kultury Północnoamerykańskiej UŁ.

Okładka książki

Pamiętniki żałoby: znaczenie kulturowe, wspierające i terapeutyczne (ang. Grief Memoirs: Cultural, Supportive, and Therapeutic Significance) to książka, która łączy studia nad literaturą z psychologią i socjologią, aby ocenić, jak współczesne autobiograficzne narracje żałoby mogą zostać wykorzystane przez osoby pogrążone w żałobie i ludzi ich wspierających. Publikacja umiejscawia pamiętniki w kontekście literatury (auto)biograficznej, zwłaszcza tej poświęconej różnego rodzaju traumatycznym przeżyciom, oraz w kontekście studiów nad żałobą. Autorka rozpatruje istniejące definicje, cechy, oraz funkcje pamiętników żałoby, aby przedstawić pełniejszy obraz tego gatunku literackiego.

 

W Pamiętnikach żałoby znajdziemy wypowiedzi autorów pamiętników, osób w żałobie oraz przedstawicieli zawodów zajmujących się wsparciem dla ludzi po stracie na temat znaczenia pisania i czytania jako narzędzi autoekspresji oraz poszukiwania i odbudowywania tożsamości po stracie

– mówi dr Katarzyna Małecka.

W książce rozpatrywane jest również pojęcie „świadka żałoby” i sposoby, w jakie może on wykorzystać pamiętniki żałoby, aby pomóc swoim bliskim w trudnych chwilach.

Prezentując wyniki badań oceniających wsparcie w żałobie poprzez metody biblioterapeutyczne, autorka podkreśla, iż pamiętniki żałoby to analogiczne (a nie podrzędne) zjawisko obok rozwoju współczesnych teorii żałoby. Bardziej symbiotyczne i interaktywne połączenie tych obszarów badań efektywniej wesprze osoby po stracie oraz ich najbliższych, którzy chcą pomóc, ale często nie wiedzą jak, zwłaszcza jeśli chodzi o słowa wsparcia.

Książka Pamiętniki żałoby: znaczenie kulturowe, wspierające i terapeutyczne może również służyć jako pomoc w interdyscyplinarnym procesie dydaktycznym, aby pogłębić zrozumienie pojęcia straty i żalu na zajęciach z literatury, psychologii czy też medycyny narracyjnej i humanistycznej. Już sam Freud wielokrotnie twierdził, iż pisarze są wyjątkowo wartościowymi sprzymierzeńcami dla psychologów, ponieważ od wieków badają naturę ludzką i otaczające ją zjawiska, z których wiele wciąż pozostaje zagadką dla empirycznie wyszkolonych jednostek

– dodaje dr Małecka.

Książka Pamiętniki żałoby została wydana w serii Routledge Studies in Literature and Health Humanities, co podkreśla znaczenie humanistyki dla innych dziedzin nauki.