Infosys Poland Sp. z o.o z medalem „Universitatis Lodziensis Amico"

24 maja Uniwersytet Łódzki obchodził 77. rocznicę istnienia. Na uroczystym posiedzeniu Senatu w auli Wydziału Zarządzania wręczono odznaczenia państwowe i uczelniane.

Wyróżnienia przyznano również podmiotom współpracującym z Uniwersytetem Łódzkim. Infosys Poland Sp. z o.o., długoletni partner oraz członek Rady Biznesu i Pracodawców Wydziału Filologicznego UŁ, otrzymał medal „Universitatis Lodziensis Amico (Przyjaciel UŁ)" podkreślający dobre relacje łączące firmę z łódzką uczelnią. Odznaczenie w imieniu laureata odebrała pani Agnieszka Jackowska–Durkacz, Dyrektor Zarządzająca Infosys Poland Sp. z o. o.

Medal został przyznany przez władzę uczelni na wniosek Rady Biznesu i Pracodawców Wydziału Filologicznego UŁ.

Serdecznie gratulujemy!